1. Kas ir dabas teritorija un kas ir cilvēka radīta teritorija?

  2. Kādas zemes virsmas atšķirības novērojamas tuvākajā apkārtnē?

  3. Kādas ūdenstilpes ir sastopamas tuvākajā apkartnē?

  4. Kādas atšķirības novērojamas dažādām dabas teritorijām?