Teorija

Uzdevumi

1. Kas attēlā ir dabas objekts, kas cilvēka veidots objekts?

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Nosaki, kādas dabas teritorijas ir fotogrāfijās?

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Pēc kartes numura nosaki pilsētu! (9 republikas pilsētas)

Grūtības pakāpe: vidēja

6
4. Atpazīsti teritoriju pēc zīmējuma!

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Ainavas novērošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Līdzenumi, pauguri, kāpas

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Gadalaiki mežā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Mežs un purvs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Dabas teritorijas

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Drošības noteikumi dabā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Dabas teritorijas

Grūtības pakāpe: augsta

3
12. Līdzenumi, pauguri, kāpas

Grūtības pakāpe: zema

1
13. Dabas teritorijas

Grūtības pakāpe: augsta

3
14. Latvijas novadi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Pēc kartes numura nosaki pilsētu nosaukumu! (26 pilsētas)

Grūtības pakāpe: augsta

6

Testi

1. Dabas teritorijas

Grūtības pakāpe: vidēja

11
2. Zemes virsmas

Grūtības pakāpe: vidēja

11

Materiāli skolotājiem