Grūtības pakāpe:
1. Kas attēlā ir dabas objekts, kas cilvēka veidots objekts? 3 p.
2. Pēc kartes numura nosaki pilsētu! (9 republikas pilsētas) 6 p.
3. Līdzenumi, pauguri, kāpas 1 p.
4. Gadalaiki mežā 1 p.