Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Latvijas karte. Dabas un cilvēka veidotas teritorijas. Kas ir dabas un cilvēka veidotas teritorijas?
2. Latvijas novadi, to lielākās pilsētas, upes, ezeri. Novadi, Gaiziņš
3. Līdzenumi, pauguri, kāpas Jēdzienu skaidrojums
4. Pļava Dabas teritorija-pļava
5. Dārzs Cilvēka veidota teritorija- dārzs.
6. Mežs. Purvs Dabas teritorijas -mežs, purvs.
7. Parks Cilvēka veidota teritorija-parks.
8. Noderīgas informācijas (video) stūrītis. Dabas un cilvēku veidotas teritorijas. Video-dabas teritorijas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kas attēlā ir dabas objekts, kas cilvēka veidots objekts? 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka, kāda teritorija parādīta attēlā.
2. Nosaki, kādas dabas teritorijas ir fotogrāfijās? 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka dabas teritoriju pēc attēla.
3. Pēc kartes numura nosaki pilsētu! (9 republikas pilsētas) 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Nosaka Latvijas pilsētu atrašanos vietu kartē (9 lielākās pilsētas).
4. Atpazīsti teritoriju pēc zīmējuma! 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atpazīst teritoriju pēc zīmējuma
5. Ainavas novērošana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Uzdevums ar fotoattēliem
6. Līdzenumi, pauguri, kāpas 1. izziņas līmenis zema 1 p. Uzdevums ar attēliem
7. Gadalaiki mežā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Novēro izmaiņas mežā dažādos gadalaikos.
8. Mežs un purvs 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pazīst vienkāršas ekosistēmas attēlos.
9. Dabas teritorijas 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atpazīst dabas teritoriju pēc attēla.
10. Drošības noteikumi dabā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Drošības noteikumi dabas vidē
11. Dabas teritorijas 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Raksturo dabas teritoriju.
12. Līdzenumi, pauguri, kāpas 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka pēc attēla līdzenumu, pauguru, kāpas.
13. Dabas teritorijas 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Raksturo dabas teritorijas pēc attēla.
14. Latvijas novadi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina Latvijas novadu atrašanos kartē.
15. Pēc kartes numura nosaki pilsētu nosaukumu! (26 pilsētas) 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Nosaka pilsētas atrašanās vietu kartē (26 pilsētas).

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Latvijas novadi Citi vidēja 2 p. Zina Latvijas novadu izvietojumu kartē.
2. Paugura daļas Citi augsta 3 p. Atpazīst paugura daļas attēlā.
3. Gaiziņš Citi zema 1 p. Gaiziņš Latvijas kartē

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dabas teritorijas 00:00:00 vidēja 11 p.
2. Zemes virsmas 00:00:00 vidēja 11 p.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dabas teriorijas 00:00:00 vidēja 7 p.
2. Zemes virsmas 00:00:00 vidēja 17 p.