Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Latvijas karte. Dabas un cilvēka veidotas teritorijas. Kas ir dabas un cilvēka veidotas teritorijas?
2. Latvijas novadi, to lielākās pilsētas, upes, ezeri. Novadi, Gaiziņš
3. Līdzenumi, pauguri, kāpas Jēdzienu skaidrojums
4. Pļava Dabas teritorija-pļava
5. Dārzs Cilvēka veidota teritorija- dārzs.
6. Mežs. Purvs Dabas teritorijas -mežs, purvs.
7. Parks Cilvēka veidota teritorija-parks.
8. Noderīgas informācijas (video) stūrītis. Dabas un cilvēku veidotas teritorijas. Video-dabas teritorijas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kas attēlā ir dabas objekts, kas cilvēka veidots objekts? 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nosaka, kāda teritorija parādīta attēlā.
2. Nosaki, kādas dabas teritorijas ir fotogrāfijās? 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka dabas teritoriju pēc attēla.
3. Pēc kartes numura nosaki pilsētu! (9 republikas pilsētas) 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Nosaka Latvijas pilsētu atrašanos vietu kartē (9 lielākās pilsētas).
4. Atpazīsti teritoriju pēc zīmējuma! 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atpazīst teritoriju pēc zīmējuma
5. Ainavas novērošana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Uzdevums ar fotoattēliem
6. Līdzenumi, pauguri, kāpas 1. izziņas līmenis zema 1p. Uzdevums ar attēliem
7. Gadalaiki mežā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Novēro izmaiņas mežā dažādos gadalaikos.
8. Mežs un purvs 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pazīst vienkāršas ekosistēmas attēlos.
9. Dabas teritorijas 1. izziņas līmenis zema 1p. Atpazīst dabas teritoriju pēc attēla.
10. Drošības noteikumi dabā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Drošības noteikumi dabas vidē
11. Dabas teritorijas 2. izziņas līmenis augsta 3p. Raksturo dabas teritoriju.
12. Līdzenumi, pauguri, kāpas 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka pēc attēla līdzenumu, pauguru, kāpas.
13. Dabas teritorijas 2. izziņas līmenis augsta 3p. Raksturo dabas teritorijas pēc attēla.
14. Latvijas novadi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina Latvijas novadu atrašanos kartē.
15. Pēc kartes numura nosaki pilsētu nosaukumu! (26 pilsētas) 3. izziņas līmenis augsta 6p. Nosaka pilsētas atrašanās vietu kartē (26 pilsētas).

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Latvijas novadi Citi vidēja 2p. Zina Latvijas novadu izvietojumu kartē.
2. Paugura daļas Citi augsta 3p. Atpazīst paugura daļas attēlā.
3. Gaiziņš Citi zema 1p. Gaiziņš Latvijas kartē

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dabas teritorijas 00:00:00 vidēja 11p.
2. Zemes virsmas 00:00:00 vidēja 11p.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dabas teriorijas 00:00:00 vidēja 7p.
2. Zemes virsmas 00:00:00 vidēja 17p.