Svarīgi!
Atceries, ka ūdens apvalku uz Zemes veido okeāni, jūras, ledāji, upes, ezeri un arī pazemes ūdeņi.
Ūdens cirkulācija.png
 
Ūdens atšķiras pēc tā, cik daudz tajā ir izšķīdušas dažādas sāļas vielas. Ja šo sāļo vielu ir vairāk, tad ūdeni sauc par sāļūdeni, bet ja to ir maz, tas ir saldūdens. Šo ūdens atšķirību var sajust, garšojot tos, bet svarīgi atcerēties, ka tikai saldūdens ir uzturā lietojams un dzerams.
 
YCUZD220518_3762_Sālsūdens un saldūdens diagramma.png
 
Tveršana.png
 
Lielākā daļa jeb 97% no visiem ūdens krājumiem ir sāļūdens. Sāļūdeni veido okeāni un jūras.
 
shutterstock_400278007.jpg shutterstock_1196505853.jpg
 
Tikai 3% ir dzīvajiem organismiem, tik svarīgais saldūdens. Interesanti, ka visvairāk saldūdens atrodas ledājos, pēc tam ir pazemes ūdens krājumi un pavisam niecīgu daļu sastāda upes un ezeri.
 
shutterstock_1035038638.jpg shutterstock_1746398375.jpg shutterstock_1013927377.jpg shutterstock_1688332663.jpg