Teorija

Uzdevumi

1. Zemes apvalki

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Zemes apvalki attēlos

Grūtības pakāpe: zema

3
3. Ieži Latvijā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Iežu īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Ieži dabas objektos

Grūtības pakāpe: augsta

1
6. Iežu sairšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Iežu cietības noteikšana

Grūtības pakāpe: augsta

2
8. Iežu cietība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Zemes virsmas formas

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Veci un jauni kalni

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Kalna daļas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Paugura uzbūve

Grūtības pakāpe: zema

1
13. Pauguru modelēšana

Grūtības pakāpe: augsta

1
14. Zemes virsmas formas Latvijā

Grūtības pakāpe: zema

3
15. Latvijas Zemes virsmas formas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Latvijas Zemes virsmas fromas raksturojums

Grūtības pakāpe: zema

3
17. Piemērotas kartes Zemes virsmas formas noteikšanai

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Latvijas augstieņu virsotnes

Grūtības pakāpe: augsta

3
19. Augstienes un zemienes

Grūtības pakāpe: zema

1
20. Augstieņu un zemieņu atrašanās vietas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. Augsnes aizskalošana

Grūtības pakāpe: augsta

1
22. Augsnes izskalošanas mazināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Zemes iežu apvalks

Grūtības pakāpe: vidēja

18

Materiāli skolotājiem