Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kādi apvalki veido Zemi? Ievads par Zemes apvalkiem - ūdens, gaiss un ieži.
2. No kā sastāv Zemes virsma? Ieži Latvijā, to noteikšana. Augsnes veidošanās.
3. Kādas ir Zemes virsmas formas? Apraksts par Zemes virsmas galvenajām formām - kalniem un līdzenumiem.
4. Kādas Zemes virsmas formas ir Latvijā? Zina Latvijas Zemes virsmas formas, kā arī galveno Zemes virsmas formu augstieņu un zemieņu novietojums Latvijā. Latvijas reljefa karte.
5. Kā daba maina Zemes virsmu? Ūdens, vēja un temperatūras ietekme uz zemes virsmas izmaiņām.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zemes apvalki 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosauc Zemes apvalkus - ūdens, gaisa, iežu. Nosauc apvalku sastāvu.
2. Zemes apvalki attēlos 2. izziņas līmenis zema 3 p. Izprot, ka Zemi veido dažādi apvalki un nosauc šiem apvalkiem raksturīgās daļas.
3. Ieži Latvijā 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atpazīst un prot nosaukt iežus Latvijā.
4. Iežu īpašības 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka iežu īpašības un tos salīdzina.
5. Ieži dabas objektos 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Skaidro iežu atrašanās vietu dažādos dabas objektos.
6. Iežu sairšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina, kas ir augsne un kā tā rodas.
7. Iežu cietības noteikšana 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Salīdzina iežus un minerālus pēc cietības skalas.
8. Iežu cietība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka iežus, salīdzinot to cietību pēc Mosa skalas.
9. Zemes virsmas formas 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skaidro, kas ir kalni un līdzenumi. Izprot šo Zemes virsmas formu atšķirību un atpazīst attēlos.
10. Veci un jauni kalni 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Salīdzina kalnus pēc to virsotnēm.
11. Kalna daļas 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka kalna daļas. Kalna virsotne, nogāze, piekāje.
12. Paugura uzbūve 2. izziņas līmenis zema 1 p. Parāda paugura uzbūvi, izprotot jēdzidenus virsotne, nogāze un piekāje.
13. Pauguru modelēšana 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Analizē pauguru zīmējumu atbilstību aprakstam.
14. Zemes virsmas formas Latvijā 1. izziņas līmenis zema 3 p. Nosauc Latvijā raksturīgās reljefa formas, atpazīst tās attēlos.
15. Latvijas Zemes virsmas formas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosauc Latvijā raksturīgās reljefa formas, atpazīst tās attēlos.
16. Latvijas Zemes virsmas fromas raksturojums 2. izziņas līmenis zema 3 p. Skaidro, kāds ir Latvijas Zemes virsmas fromas. Zina, kas raksturīgs Latvijas Zemes virsmas fromām.
17. Piemērotas kartes Zemes virsmas formas noteikšanai 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, kā attēlo Zemes virsmas formu atšķirības kartēs, izporot Zemes virsmas formu krāsu skalu.
18. Latvijas augstieņu virsotnes 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Izmantojot karti, nolasa informāciju par Zemes virsmas formām Latvijā.
19. Augstienes un zemienes 2. izziņas līmenis zema 1 p. Orientējas Latvijas fizioģeogrāfiskajā kartē, nosakot augstieņu un zemieņu novietojumu.
20. Augstieņu un zemieņu atrašanās vietas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka Latvijas fizioģeogrāfiskajā kartē augstienes un zemienes.
21. Augsnes aizskalošana 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Skaidro, ūdens ietekmi uz zemes virsmu.
22. Augsnes izskalošanas mazināšana 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skaidro, kā mazināt zemes virsmas izmaiņas ūdens, vēja un citu dabisku iemeslu rezultātā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Attēli Zemes apvalkiem Citi vidēja 1 p. Izprot, ka Zemi veido dažādi apvalki un nosauc šiem apvalkiem raksturīgās daļas.
2. Latvijas ieži Citi vidēja 2 p. Atpazīst un prot nosaukt iežus Latvijā.
3. Iežu cietība Citi augsta 1 p. Salīdzina iežus un minerālus pēc cietības skalas.
4. Paugura uzbūves daļas Citi vidēja 1 p. Parāda paugura uzbūvi, izprotot jēdzidenus virstone, nogāze un piekāje.
5. Zemes virsmas formas attēlos Citi vidēja 1 p. Nosauc Latvijā raksturīgās reljefa formas, atpazīst tās attēlos.
6. Kartes Zemes virsmas formas noteikšanai Citi vidēja 2 p. Zina, kā attēlo Zemes virsmas formu atšķirības kartēs, izporot Zemes virsmas formu krāsu skalu.
7. Latvijas virsotņu augstums Citi vidēja 1 p. Latvijas fizioģeogrāfiskajā kartē nosaka virsotņu augstumu metros virs jūras līmeņa.
8. Augstienes un zemienes, to nosaukumi Citi vidēja 2 p. Nosaka Latvijas fizioģeogrāfiskajā kartē augstienes un zemienes.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zemes iežu apvalks 00:30:00 vidēja 18 p. Dažāda līmeņa uzdevumi, izpratnes veicināšanai par Zemes cieto iežu apvalku, iežiem, reljefu, tā formām, Latvijas reljefa karti un orientēšanos tājā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zemes iežu apvalks. Zemes virsmas formas 00:30:00 vidēja 13 p. Uzdevumi izpratnes veidošanai un zināšanu pārbaudei par Zemes iežu apvalku, iežiem un to cietību, reljefu, tā formām, Latvijas reljefa kartēm un ārējo apstākļu ietekmi uz iežiem.