Teorija

Uzdevumi

1. Zemes uzbūve un temperatūras noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Ūdens riņķojums dabā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Debespuses

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Atmosfēra I

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Hidrosfēra un ūdens riņķojums dabā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Teritorijas plānošana un debespuses

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Orientēšanās dabā

Grūtības pakāpe: zema

2
8. Atmosfēra II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Zemes ieksējā uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Litosfēra

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Grupēšanas uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Definīcijas par atmosfēru, hidrosfēru un litosfēru

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Dabas procesi I

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Materiāli skolotājiem