Hidrosfēra ir Zemes virsmas un tai tuvējās Zemes garozas daļas ūdeņu kopums, kura lielāko daļu aizņem Pasaules okeāns.
 
Shutterstock_1503301646_okavango delta.jpg
 
Visi dzīvie organismi uz Zemes galvenokārt sastāv no ūdens. Dzīvība ir radusies un attīstījusies ūdens vidē, tāpēc hidrosfēra ir viena no svarīgākajām sastāvdaļām. Hidrosfērā ietilpst visi ūdeņi uz Zemes gan virszemes gan pazemes.
Svarīgi!
Vai tu zināji, ka ūdens nav pilnīgi tīrs? Arī lietus satur dažādus piemaisījumus un mikroorganismus. Pilnīgi tīrs ūdens ir destilēts ūdens.
Ūdens dabiski attīrās, visnozīmīgākie ūdens attīrītāji ir meži un mitrāji, kas caur sūnām, augsni un kokiem izfiltrē ūdeni pirms tas nokļūst pazemes ūdeņos un, tad ieplūst upēs un ezeros.
 
 Shutterstock_689340916_zakynthos.jpg
 
Ūdens veido hidrosfēru, bet būtiski ietekmē arī procesus biosfērā, atmosfērā un litosfērā.
Ūdens nosaka dzīvības procesu norisi, tā ir galvenā viela, kas veido augstākos dzīvos organismus.
Hidrosfēra sastāv no (okeāna + ledājiem + ezeriem + upēm + purviem + mitrzemes) un to kopplatība ir 383 miljoni kvadrātkilometru.