Teorija

Uzdevumi

1. Dabas resursi I

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Dabas resursi II

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Dabas resursu iedalījums - atjaunojamība

Grūtības pakāpe: zema

4
4. Dabas resursu izcelsme

Grūtības pakāpe: augsta

2
5. Dabas resursu izmantošana

Grūtības pakāpe: vidēja

5
6. Dabas resursu izmantošana ikdienas dzīves situācijās

Grūtības pakāpe: augsta

2
7. Dabas resursu taupīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Atkritumu iedalījums

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Atkritumu otrreizēja pārstrādes zīmes

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Atkritumu otrreizēja pārstrāde

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Depozīta sistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Meža apsaimniekošanas cikls

Grūtības pakāpe: augsta

5

Testi

Materiāli skolotājiem