Ikdienu dodoties laukā mēs varam redzēt daudz un dažādus resursus, kurus varam izmantot tam, lai varētu veikt ikdienā ierastās lietas.
 
Ļoti daudz dabās sastopamos resursus mēs ikdienā nevarētu izmantot, ja tiem nebūtu atrasts pielietojums. Piemēram, kokus mēs varam izmantot, lai celtu mājas, ražotu mēbeles.
 
Jebkurš resurss, kuram cilvēks ir atradis pielietojumu, ir uzskatāmas par dabas resursu.
Par dabas resursiem sauc visus dabā atrodamos objektus / materiālus, kurus cilvēks izmanto savām vajadzībām.
Gandrīz viss, kas dabā ir sastopams, ir uzskatāms par dabas resursiem.
Dabas resursi ir augsne, ieži, meži, ūdens, gaiss, gaisma, zemes dzīļu resursi u.c.
 
 shutterstock_437713483.jpg shutterstock_250993063.jpg shutterstock_1524567566.jpg
Attēlos dabas resursi - mežs, nafta, dolomīts
 
Dabas resursu iedalījums
 
Dabas resursus var iedalīt dažādi, bet visbiežāk tos iedala pēc to ieguves, atrašanās vietas un nodrošinājuma.
Pēc nodrošinājuma dabas resursus iedala: atjaunojamajos un neatjaunojamos.
Resursus, kas samazinās gan dabisku procesu, gan cilvēka darbības rezultātā, sauc par neatjaunojamiem dabas resursiem.
Neatjaunojamie dabas resursi ir, piemēram:
 
Dabasgāze
Dabasgāze ir gāzu vielu maisījums, kas labi deg un rada maz pārpalikumu. Tā veidojas dzīvnieku un augu atliekās, kas auguši un dzīvojuši auglīgos purvos, upju ielejās un deltās pie jūras vai seklos jūras ūdeņos pirms vairākiem miljoniem gadu. Dabasgāzes pieejamie resursi ir lielāki nekā naftas.
 
Nafta
Nafta ir degošs eļļains šķidrums tumšā krāsā, derīgais izraktenis, kas sastāv no dažādiem ķīmiskiem elementiem. Tā ir viena no svarīgākajiem enerģijas resursiem. Naftas krājumi uz Zemes strauji samazinās, bet jauni vietā nenāk.
 
Akmeņogles
Akmeņogles ir melnas vai brūngani melnas krāsas degtspējīgs iezis. Latvijā akmeņogles nav iegūstamas. Akmeņogles, galvenokārt, izmanto kā enerģijas avotu.
 
Pretēji neatjaunojamajiem dabas resursiem ir arī tādi, kas atjaunojas. Atjaunošanās procesa ilgums dažādiem dabas resursiem var būt atšķirīgs. 
Resursus, kas papildinās gan dabisku procesu, gan cilvēka darbības rezultātā, sauc par atjaunojamiem dabas resursiem.
Atjaunojamie dabas resursi ir, piemēram:
 
Mežs
Cilvēki no mežiem iegūto koksni izmanto ļoti daudz, bet to ir iespējams atkal atjaunot, stādot un audzējot mežus. Tikai tam ir vajadzīgs daudz laika. Meža resursi ir vieni no nozīmīgākajiem Latvijas atjaunojamajiem dabas resursiem.
 
Ūdens
Ūdens ir viens no nozīmīgākajiem dabas resursiem. Tas ir ļoti nepieciešams cilvēka vajadzību nodrošināšanai, kā arī lielos daudzumos svarīgs daudzās jomās, piemēram, lauksaimniecībā. Ūdens ilgtspējīga izmantošana saistīta ar tā kvalitātes nodrošināšanu un efektīvu izmantošanu.
 
Gaiss
Gaiss ir gāzu maisījums, kas nodrošina augu, dzīvnieku un cilvēku dzīvību. Gaiss ir atjaunojams dabas resurss, bet mūsu ikdienas paradumos mums ir nepieciešams mazināt tā piesārņojumu, lai veicinātu tā veidošanos.
 
Nereti zinātnieki un ģeologi mēdz izdalīt vēl vienu iedalījuma veidu dabas resursiem. Par kūdru un augsni saka, ka tie ir daļēji atjaunojami dabas resursi jo to atjaunošanās prasa ilgstošu laika periodu.
Piemēram, Teiču purvā viena gada laikā izveidojās 3 - 4 mm liela kūdras kārta.
 
Pie neizsmeļamiem dabas resursiem pieskaita ūdens, saules un vēja enerģiju.
 
shutterstock_1145864387.jpg 
Attēlā saules un vēja enerģijas uzkrāšana
 
Pēc ieguves un atrašanās vietas dabas resursus iedala šādi:
 
  • zemes dzīļu dabas resursi (nafta, gāze, grants, dolomīts, kaļķakmens, akmeņogles u.c.)
 
shutterstock_1798753636.jpg shutterstock_750913519.jpg
Attēlos - grants un kaļķakmens
 
  • virszemes dabas resursi (ūdens, augi, no gaisa iegūstamās gāzes, dzīvnieki)
 
shutterstock_2166888807.jpg shutterstock_752120836.jpg
Attēlos - augi un dzīvnieki
 
Attīstoties dažādām tehnoloģijām, notiek arī plašāka dabas resursu izmantošana. Cilvēki sāk izmantot dabas resursus, kuri līdz šim nav tikuši izmantoti.
Dabas resursus, kurus šobrīd tikai sāk izmantot, sauc par potenciālajiem dabas resursiem.
Potenciālie dabas resursi ir, piemēram, aisbergi, jūras viļņu enerģija.