Atkritumu iedalījums
 
Pasaulē saražotie atkritumi ir daudz un dažādi. Atkritumus, kurus mēs radām ikdienā, ir iespējams iedalīt trīs lielās grupās:
  • sadzīves atkritumi,
  • ražošanas atkritumi
  • bīstamie atkritumi.
Atkritumus, kuri veidojušies mājsaimniecībās, tirdzniecībā, pakalpojumu sniegšanas rezultātā vai citur, sauc par sadzīves atkritumiem.
Sadzīves atkritumi ir pārtikas paliekas, iepakojumi u.c.
 
pixabay_garbage_65663.jpg pixabay_garbage_2729608.jpg pixabay_compost_3663514.jpg
Atkritumus, kuri spēj radīt apdraudējumu apkārtējai dabai vai cilvēka veselībai, sauc par bīstamiem atkritumiem.
Bīstamie atkritumi ir medikamenti, baterijas, dažādas ķīmiskas vielas.
 
pixabay_battery_22225.jpg pixabay_medications_1851178.jpg shutterstock_211646791.jpg
Atkritumus, kuri radušies ražošanas vai celtniecības procesā, sauc par ražošanas atkritumiem.
Ražošanas atkritumi ir dažāda veida celtniecības atlikumi (reģipsis, koksne, jumta apdares materiāli u.c.), metāla skaidas, atgriezumi.
 
shutterstock_2058693395.jpg shutterstock_2024036498.jpg shutterstock_1989704981.jpg
 
Taču šis iedalījums nav vienīgais. Ņemot vērā, ka atkritumi tiek saražoti veicot jebkuru darbību, to iedalījums var būt arī smalkāks.
 
Atkritumu šķirošana
 
Lai vienreiz izmantotos materiālus un vielas varētu izmantot otrreizēji, svarīgi ir tos šķirot. Pats svarīgākais ir atdalīt otrreiz pārstrādājamos atkritumus no sadzīves atkritumiem.
Par atkritumu šķirošanu sauc atsevišķu atkritumu veidu atdalīšanu no kopējiem atkritumiem to rašanās vietā, savākšanas un šķirošanas vietās.
Uzņēmumi, kas nodrošina atkritumu apsaimniekošanu, aicina tos šķirot pēc šāda principa: iepakojums (stikls, plastmasa, papīrs), baterijas, sadzīves atkritumi (kas nav piemēroti otrreizējai pārstrādei), metāls, elektroiekārtas, medicīnas atkritumi, bioloģiski noārdāmie atkritumi, videi kaitīgie atkritumi, lielgabarīta atkritumi.
 
pixabay_waste_chair_97968.jpg shutterstock_1820620910.jpg pixabay_medications_1851178.jpg 
 
Jo smalkāk un precīzāk būs veikta atkritumu šķirošana, jo vieglāk būs iespējams tos pārstrādāt, lai izmantotu otrreizēji.
Par to, vai konkrēto iepakojumu ir iespējams izmantot otrreizēji liecina marķējums uz tā.
Atkritumu materiālu pārstrādi produktos, materiālos vai vielās atbilstoši sākotnējam vai citam izmantošanas veidam, sauc par atkritumu pārstrādi.
pixabay_recycling_1341372.png
Attēlā - marķējums, kas liecina par to, ka konkrētais iepakojums ir pārstrādājams otrreizēji.
 
Atkritumu apsaimniekošana
 
Atkritumu apsaimniekošanas cikls ir atkarīgs no tā, vai tie ir tikuši šķiroti. Ja atkritumi nav šķiroti, tie nonāk atkritumu poligonos.
Par atkritumu poligoniem sauc vietas, kuras ir speciāli aprīkotas atkritumu pārstrādei un apglabāšanai.
pixabay_trash_4897847.jpg shutterstock_1910534770.jpg 
Attēlā - atkritumu poligoni
 
Mūsdienās arvien vairāk tiek strādāts pie tā, lai šķiroti tiktu arī tie atkritumi, kas izmesti kopējās atkritumu tvertnēs. Piemēram, atkritumu pārstrādes uzņēmums "Getliņi" šķiro pilnībā visus atkritumus un apglabā tikai tos, kas nav derīgi pārstrādei.
 
shutterstock_1971520412.jpg
Attēlā - atkritumu šķirošanas cikls
 
Sadzīves atkritumu šķirošanas cikla ietvaros tiek sašķiroti pēc to izcelsmes. Kad dažādu veidu atkritumi sašķiroti, tie tiek pārstrādāti atbilstoši materiāla īpašībām. Atkritumus, kurus nav iespējams izmantot otrreizēji apglabā zem zemes.
 
Par dažādu materiālu otrreizējās pārstrādes iespējām iespējams skatīties izglītojošos video materiālos.
 
Papīra otrreizēja pārstrāde
 
 
Plastmasas otrreizēja pārstrāde