Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Dabas resursi - kas tie ir un kā tos iedala? Teorijas materiālā pieejama informācija par to, kas ir dabas resursi un kā tos var iedalīt. Prasme no standarta: grupē dabas resursus pēc iegūšanas vietas (Zemes dzīlēs/virszemē).
2. Dabas resursu veidošanās un izmantošana Teorijās materiālā apkopota informācija par to, kā veidojas dabas resursi un kā norit meža apsaimniekošanas cikls. Prasme no standarta: skaidro meža apsaimniekošanas ciklu, izmantojot piemērus.
3. Latvija sastopamie dabas resursi Teorijas materiālā apkopota informācija par Latvijā sastopamajiem dabas resursiem un to izmantošanas iespējām. Prasme no standarta: nosauc Latvijā sastopamo dabas resursu izmantošanas iespējas
4. Kas ir atkritumi un kā tie veidojas? Teorijas materiālā apkopota informācija par to, kas ir atkritumi un kā tie veidojas.
5. Atkritumu iedalījums un apsaimniekošana Teorijas materiālā pieejama informācija par atkritumu iedalījumu un apsaimniekošanu. Prasme no standarta: ar piemēriem pamato savu viedokli par atkritumu šķirošanas nepieciešamību un iespējām.
6. Noderīgo lietu stūrītis Video materiālu apkopojums par dabas resursu, atkritumu apsaimniekošanas, depozīta sistēmas tēmu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dabas resursi I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina, kas ir dabas resursi.
2. Dabas resursi II 1. izziņas līmenis zema 2 p. Atpazīst dabas resursus un nosaka, vai konkrētais resurss ir atjaunojams, neatjaunojams vai daļēji atjaunojams.
3. Dabas resursu iedalījums - atjaunojamība 1. izziņas līmenis zema 4 p. Prot noteikt dabas resursu iedalījumu pēc to atjaunošanās spējas.
4. Dabas resursu izcelsme 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Nosaka dabas resursa vizuālo izskatu un iedalījumu pēc to izcelsmes.
5. Dabas resursu izmantošana 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Zina par dažādu dabas resursu izmantošanu.
6. Dabas resursu izmantošana ikdienas dzīves situācijās 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Izprot dažādu dabas resursu izmantošanu ikdienas dzīves situācijās.
7. Dabas resursu taupīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot, kurās ikdienas situācijās mēs taupām dabas resursus un kurās nē.
8. Atkritumu iedalījums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izprot ikdienā sastopamu atkritumu veidus.
9. Atkritumu otrreizēja pārstrādes zīmes 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atpazīst marķējumu, kas norāda iepakojuma iespējamu otrreizēju pārstrādi.
10. Atkritumu otrreizēja pārstrāde 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina, kādi priekšnoteikumi jāievēro, lai varētu veikt atkritumu pārstrādi.
11. Depozīta sistēma 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zina, kas jāievēro, lai nodotu iegādāto iepakojumu depozīta sistēmā. Ietverti arī jautājumi par depozīta punktiem.
12. Meža apsaimniekošanas cikls 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Izprot meža apsaimniekošanas ciklu Latvijas valsts mežos, kuru izmanto arī privātie mežu apsaimniekotāji.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dabas resursa iedalījums un izmantošana Citi vidēja 3 p. Zina par dažādu dabas resursu izmantošanu.
2. Dabas resursi un to atjaunojamība Citi vidēja 2 p. Atpazīst dabas resursus un nosaka, vai konkrētais resurss ir atjaunojams, neatjaunojams vai daļēji atjaunojams.
3. Dabas resursu iedalījums - atjaunojamība Citi vidēja 2 p. Nosaka dabas resursu iedalījumu pēc to atjaunošanās spējas.
4. Depozīta sistēma Latvijā Citi vidēja 4 p. Zina, kas jāievēro, lai nodotu iegādāto iepakojumu depozīta sistēmā. Ietverti arī jautājumi par depozīta punktiem.
5. Atkritumu šķirošana un pārstrāde Citi vidēja 4 p. Prot pēc vizuāla attēla noteikti atkritumu veidu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dabas resursi, meža apsaimniekošana, atkritumu apsaimniekošana un depozīta sistēma 00:20:00 vidēja 11 p. Testā ietverti uzdevumi par dabas resursu tēmu. Tiek pārbaudītas skolēnu prasmes un zināšanas par dabas resursu iedalījumu, pazīmēm, izmantošanas iespēju. Testā pieejami arī uzdevumi par atkritumu apskaimniekošanu - otrreizēja pārstrāde, šķirošana. Papildus iekļauti uzdevumi par depozīta sistēmas darbību Latvijā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dabas resursi - to izmantošana un pārstrāde 00:20:00 vidēja 11 p. Treniņa testā ietverti uzdevumi par dabas resursu tēmu. Tiek pārbaudītas skolēnu prasmes un zināšanas par dabas resursu iedalījumu, pazīmēm, izmantošanas iespēju. Testā pieejami arī uzdevumi par atkritumu apskaimniekošanu - otrreizēja pārstrāde, šķirošana. Papildus iekļauti uzdevumi par depozīta sistēmas darbību Latvijā.