Teorija

Uzdevumi

1. Kas ir elektroenerģija - galvenie termini

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Elektroenerģijas ražošana

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Elektroenerģijas avoti Latvijā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Elektroenerģijas ieguve Latvijā

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Elektroenerģijas ieguves alternatīvās iespējas

Grūtības pakāpe: augsta

2
6. Elektrības vadītāji un nevadītāji

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Elektriskās ierīces

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Elektriskās ķēdes daļas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Elektriskās ķēdes shēmas simboli

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Elektriskās ķēdes

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Drošības noteikumi darbā ar elektroierīcēm

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Elektrodrošība

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Elektroenerģija

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Materiāli skolotājiem