Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kur rodas elektroenerģija? Ziņas, kas apgūstamas teorijas ietvaros: elektroenerģija ir viens no enerģijas veidiem, tās avoti ir dažādu veidu baterijas un akumulatori; elektronerģiju var ražot, izmantojot dažāda veida enerģiju, kā arī sadedzinot kurināmo; elektroenerģiju var pārveidot par siltumu, kustību, gaismu, skaņu.
2. Elektroenerģijas avoti Teorijā pieejama informācija par enerģijas avotu veidiem. Ziņas: elektriskā strāva var plūst tikai tad, ja vadi savieno elektroenerģijas avotu un ierīci, kas elektroenerģiju patērē; elektroenerģijas avotu raksturo spriegums, to mēra voltos. Katra elektroierīce ir paredzēta noteiktam spriegumam.
3. Elektriskās ķēdes Teorijas ietvaros skolēniem ir iespēja uzzināt par elektriskās ķēdes veidošanos, tās shematisku attēlojumu. Ziņas: savienojumu starp elektroenerģijas avotu un ierci sauc par elektrisko ķēdi. Elektrisko ķēdi var uzzīmēt, lietojot simbolus.
4. Elektrodrošība un elektroenerģijas patēriņš Teorijas materiālā pieejama informācija par elektroenerģijas taupīšanu un elektrodrošību. Ziņas: enerģiju var ietaupīt, to lietojot mazāk, neļaujot iegūtajai enerģijai bezmērķīgi aizplūst, patērējot lietderīgi; nedrīkst lietot bojātas elektroierīces. Vienmēr jāpievērš uzmanība brīdinājuma zīmēm.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kas ir elektroenerģija - galvenie termini 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot galvenos terminus, kas saistās ar tēmu "Kas ir elektroenerģija?".
2. Elektroenerģijas ražošana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina un prot nosaukt galvenos elektroenerģijas ieguves veidus.
3. Elektroenerģijas avoti Latvijā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, kura Latvijā atrodas lielākās elektroenerģijas ražotnes vietas. Prot tās atrast Latvijas kartē.
4. Elektroenerģijas ieguve Latvijā 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina, kur Latvijā tiek ražota elektroenerģijas.
5. Elektroenerģijas ieguves alternatīvās iespējas 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Zina, kādi ir alternatīvie enerģijas avoti. Prot izvērtēt alternatīvo enerģijas avotu izmantošanas iespējas Latvijā.
6. Elektrības vadītāji un nevadītāji 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina, kuri materiāli vada un nevada elektrību. Prot tos nosaukt.
7. Elektriskās ierīces 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zina, ka elektroierīcēm ir jābūt strāvas pieslēgumam, lai tās darbotos. Prot atšķirt elektroierīci no ierīces, kuru nedarbina elektroenerģija.
8. Elektriskās ķēdes daļas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, kam ir jābūt elektriskās ķēdē un prot noteikt elektrības vadītājus un izolatorus.
9. Elektriskās ķēdes shēmas simboli 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina elektriskās ķēdes sastāvdaļas un to shemtiskos attēlojumus. Prot atšķirt shematiskos attēlojumus.
10. Elektriskās ķēdes 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zina, elektrisko ķēžu veidu, prot tās atšķirt. Prot nosaukt elektroniskās ķēdes daļas.
11. Drošības noteikumi darbā ar elektroierīcēm 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zina, kādi drošības noteikumi jāievēro darbojoties ar elektroierīcēm.
12. Elektrodrošība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, kādi noteikumi jāievēro darbojoties ar elektroierīcēm. Prot atšķirt pareizu un nepareizu rīcību darbojoties ar elektroierīcēm.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elektroenerģijas ražošana Latvijā Citi vidēja 3 p. Zina, kur Latvijā tiek ražota elektroenerģija. Prot atrast lielākās elektroenerģijas ražošanas vietas Latvijā.
2. Elektriskās ķēdes simboli Citi vidēja 4 p. Zina elektriskās ķēdes sastāvdaļas un to shemtiskos attēlojumus. Prot atšķirt shematiskos attēlojumus.
3. Elektriskās ķēdes sastāvdaļas Citi vidēja 4 p. Zina elektriskās ķēdes daļas. Prot tās nosaukt un zina to lomu elektriskajā ķēdē.
4. Elektrobīstamas situācijas Citi vidēja 2 p. Prot izvērtēt dažādas ikdienas dzīves situācijas, kurās nepieciešams ievērot elektrodrošības noteikumus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elektroenerģija 00:20:00 vidēja 9 p. Testa ietvaros skolēniem ir iespēja pārbaudīt savas zināšanas par elektroenerģijas ieguves veidiem, izmantošanu un drošību.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elektroenerģija - ieguve un izmantošana 00:20:00 vidēja 13 p. Testa ietvaros skolēniem ir iespēja pārbaudīt savas zināšanas par elektroenerģijas ieguves veidiem, izmantošanu un drošību. Tiek pārbaudītas prasmes par elektrisko ķēžu slēgumiem.