Lai darbinātu jebkuru elektroierīci nepieciešams ir elektrības pieslēgums. Elektrības pieslēgums veidojas tad, kad ir iespējams izveidot vienotu tīklu jeb ķēdi, kurā tiek vadīta elektroenerģija.
Ikkatra mājā ir iespējams saskatīt elektriskās ķēdes piemērus.
 
Jebkura elektriskā ķēde sastāv no noteiktiem posmiem jeb daļām.
Elektriskajā ķēdē ir jābūt elektroenerģijas avotam, slēdzim, vadiem, elektriskajai ierīcei.
Elektriskā ķēde sastāv no vairākiem savienotiem, cits citam sekojošiem posmiem.
  
1. Elektriskajā ķēdē nepieciešams strāvas avots, piemēram, baterija vai elektrības kontakts.
 
power-outlet-g0b7ae631d_1280.jpg
 
2. Elektrība plūst pa vadiem.
 
wires-g1bdfce86f_1280.jpg

3. Elektrību izmanto elektriskās strāvas patērētājs, piemēram, spuldzīte, televizors vai tējkanna.
 
electric-kettle-g3686672dc_1920.jpg

4. Lai varētu pēc vajadzības ieslēgt vai izslēgt elektrisko ierīci, izmanto slēdzi. Ja tas ir izslēgts, vadi nav savienoti un strāva neplūst. Kad slēdzi ieslēdz, vadi savienojas, un strāva plūst.
 
light-switch-g4f83e835b_1280.jpg

Elektriskās ķēdes vizuāls attēlojums
 
shutterstock_759281488.jpg
Elektriskās ķēdes piemērs

Lai elektriskās ķēdes varētu attēlot vizuāli, tiek izmantot shematiskie attēli. Shematiskajos attēlos tiek ar simboliem aizstāti visi ķēdes elementi.

Elektriskās ķēdes elementu simboli
  
apzimejumi.svg

Lai būtu iespējams uztvert elektriskās ķēdes shēmu, to var izveidot ļoti vienkāršu.
Vienkāršākās elektriskās ķēdes tiek veidotas no vadiem, baterijas, slēdža un spuldzītes.
 
shutterstock_1306878841.svg

Elektriskā ķēde darbojas tikai tad, kad tā ir pilnībā noslēgta.
Elektriskās ķēdes elementi var būt saslēgti vairākos veidos. Tās elementi var būt saslēgt virknes un paralēlāslēgumā.
 
virknes slegums.svg
Virknes slēguma elektriskā ķēde
 
paralelais.svg
Paralēlā slēguma elektriskā ķēde
  
Elektrisko ķēžu veidošanas simulators