Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Zemes atmosfēra Teorija par atmosfēru. No kā sastāv atmosfēra un kāda tai ir nozīme.
2. Zemes hidrosfēra Teorija par hidrosfēru. Aprakstīts, kas ir hidrosfēra, kāda tai ir nozīme uz Zemes.
3. Zemes litosfēra Teorija par litosfēru. Aprakstīts no kā sastāv Zemes uzbūve.
4. Ūdens riņķojums dabā Teorija par ūdens riņķojumu dabā, par ūdens agregātstāvokļiem un procesiem.
5. Teritorijas attēlošana plānā Teorija par orientēšanos dabā. Kas ir topogrāfiskā karte un, kā atšķirt objektus tajā? Kas ir reljefs un kas ir absolūtais un relatīvais augstums?
6. Orientēšanās Teorija par orientēšanos dabā. Kā izmantot kompasu un kā noteikt savu atrašanās vietu ar karti?

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zemes uzbūve un temperatūras noteikšana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Testveida atbildes par Zemes uzbūvi un gaisa temperatūras noteikšanu. Skaidro Zemes iekšējo uzbūvi (Zemes garoza, mantija, kodols). Nosaka pēc kartes gaisa temperatūru un nokrišņu daudzumu kādā noteiktā teritorijā.
2. Ūdens riņķojums dabā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Drag un drop par Ūdens riņķojumu dabā. Atpazīst jēdzienus un ūdens procesus (infiltrācija, iztvaikošana, nokrišņi un citi)
3. Debespuses 2. izziņas līmenis zema 2 p. Teksta veida atbildes par debespusēm. Atpazīst pēc dabas pazīmēm debespuses.
4. Atmosfēra I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Skaidro jēdzienus (ozona slānis, atmosfēras slāņi) un izprot atmosfēras uzbūvi un no kādām vielām tā sastāv (skābeklis, slāpeklis un ogļskābā gāze). Testveida jautājumi par atmosfēru.
5. Hidrosfēra un ūdens riņķojums dabā 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jautājumi par tēmu hidrosfēra un ūdens riņķojums dabā, kā arī ūdens agregātstāvokļiem. Atpazīst ūdens stāvokļus un ūdens procesus dabā.
6. Teritorijas plānošana un debespuses 1. izziņas līmenis zema 2 p. Tests par teritorijas plānošanu un orientēšanos. Mācās atpazīt debespuses un orientāties dabā pēc objektiem un priekšmetiem.
7. Orientēšanās dabā 1. izziņas līmenis zema 2 p. Testa veida uzdevumi par orientēšanos dabā un Latvijas reljefu. Mācās orientēties, izmantojot topogrāfisko karti.
8. Atmosfēra II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jautājumi par atmosfēru. Grupē un saprot atmosfēras slāņus un uzbūvi.
9. Zemes ieksējā uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Jautājumi par zemes garozas sastāvdaļām. Saprot Zemes uzbūves sastavu. Atpazīst jēdzienus (zemes garoza, iekšējais/ārējais kodols, mantija).
10. Litosfēra 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzdevumi par litosfēru, Zemes uzbūvi. Ievieto pareizās atbildes par Zemes uzbūvi un procesiem uzdevumā.
11. Grupēšanas uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Grupēšanas uzdevums par Zemes uzbūvi un dabas parādībām (laika apstākļiem). Grupē Zemes uzbūvi un dabas procesus.
12. Definīcijas par atmosfēru, hidrosfēru un litosfēru 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Definīcijas par atmosfēru, hidrosfēru un litosfēru. Atpazīst patiesas defenīcijas par atmosfēru, hidrosfēru un litosfēru.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ūdens agregātstāvokļi Citi vidēja 2 p. Lejup kīitošās atbildes par Ūdens agregātstāvokļiem. Atpazīst ūdens stāvokļus un laikapstākļus.
2. Definīcijas par ūdens riņķojumu dabā Citi vidēja 3 p. Definīcijas par ūdens riņķojumu dabā. Skaidro, ūdens ietekmi uz zemes virsmu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dabas procesi I 00:20:00 vidēja 8 p. Iekļauti uzdevumi, lai parbaudītu zināšanas par Dabas procesiem - atmosfēru, hidrosfēru un litosfēru.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dabas procesi II 00:40:00 vidēja 21 p. Iekļauti uzdevumi, lai pārbaudītu zināšanas par tēmu - Kādi dabas procesi notiek uz Zemes? Dažāda līmeņa uzdevumi par atmosferu, hidrosfēru un litosfēru.