Teorija

Uzdevumi

1. Pazīst cilvēka maņu orgānus un maņas.

Grūtības pakāpe: vidēja

5
2. Pazīst cilvēka maņu orgānus un maņas.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Prot noteikt cilvēka maņu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Atrodi, kuri ir/nav cilvēka maņu orgāni!

Grūtības pakāpe: vidēja

5
5. Pazīst cilvēka maņu orgānus un maņas.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Prot noteikt maņu orgānus pēc attēliem.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Prot noteikt maņu izmantošanu ikdienas situācijās.

Grūtības pakāpe: augsta

5
8. Ko var redzēt/dzirdēt/.., bet nevar sataustīt/sagaršot/..?

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Kas ir dzīvs un kas ir nedzīvs?

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Atrodi nedzīvos objektus!

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Dzīvie/nedzīvie dabas objekti.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Dzīvais un nedzīvais

Grūtības pakāpe: zema

1
13. Dabaszinātnieki

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Apkārtnes sakopšana, ar izvēli

Grūtības pakāpe: zema

1
15. Apkārtnes sakopšana, rakstīt.

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Kā cilvēks uztver apkārtējo pasauli?

Grūtības pakāpe: vidēja

11

Materiāli skolotājiem