Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Cilvēka maņu orgāni un maņas Cilvēka maņu orgāni un maņa.
2. Dzīvie organismi un nedzīvie objekti Dzīvie organismi un nedzīvie objekti.
3. Noderīgo lietu stūrītis. Cilvēka maņas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pazīst cilvēka maņu orgānus un maņas. 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Cilvēka maņu organi un maņas.
2. Pazīst cilvēka maņu orgānus un maņas. 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Cilvēka maņu orgāni un maņas
3. Prot noteikt cilvēka maņu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Cilvēka maņas
4. Atrodi, kuri ir/nav cilvēka maņu orgāni! 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Cilvēka maņu orgāni.
5. Pazīst cilvēka maņu orgānus un maņas. 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Cilvēka maņas
6. Prot noteikt maņu orgānus pēc attēliem. 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Cilvēka maņu orgāni attēlos.
7. Prot noteikt maņu izmantošanu ikdienas situācijās. 3. izziņas līmenis augsta 5p. Cilvēka maņu orgāni ikdienas situācijās
8. Ko var redzēt/dzirdēt/.., bet nevar sataustīt/sagaršot/..? 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Cilvēka maņu orgāni
9. Kas ir dzīvs un kas ir nedzīvs? 1. izziņas līmenis zema 1p. Atšķir dzīvos organismus no nedzīviem objektiem.
10. Atrodi nedzīvos objektus! 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka attēlos dzīvos organismus un nedzīvos objektus.
11. Dzīvie/nedzīvie dabas objekti. 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka attēlos dzīvos organismus un nedzīvos objektus.
12. Dzīvais un nedzīvais 1. izziņas līmenis zema 1p. Atšķir dzīvas būtnes no nedzīviem priekšmetiem
13. Dabaszinātnieki 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Galvenais dabaszinātnieku uzdevums.
14. Apkārtnes sakopšana, ar izvēli 2. izziņas līmenis zema 1p. Apkārtnes sakopšana, drošības noteikumi dabas vidē
15. Apkārtnes sakopšana, rakstīt. 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Apkārtnes sakopšana, drošības noteikumi dabas vidē

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dabas pētījumu noderīgums Citi vidēja 1p. Definīcijas.
2. Kas ir dabaszinības Citi vidēja 1p. Definīcijas.
3. Kas ir dzīvs? Citi vidēja 1p. Nosaka dzīvo un nedzīvo dabā un tuvākā apkārtnē.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā cilvēks uztver apkārtējo pasauli? 00:00:00 vidēja 11p.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā cilvēks uztver apkārtējo pasauli? 00:00:00 vidēja 13p.