Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Cilvēka maņu orgāni un maņas Cilvēka maņu orgāni un maņa.
2. Dzīvie organismi un nedzīvie objekti Dzīvie organismi un nedzīvie objekti.
3. Noderīgo lietu stūrītis. Cilvēka maņas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pazīst cilvēka maņu orgānus un maņas. 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Cilvēka maņu organi un maņas.
2. Pazīst cilvēka maņu orgānus un maņas. 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Cilvēka maņu orgāni un maņas
3. Prot noteikt cilvēka maņu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Cilvēka maņas
4. Atrodi, kuri ir/nav cilvēka maņu orgāni! 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Cilvēka maņu orgāni.
5. Pazīst cilvēka maņu orgānus un maņas. 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Cilvēka maņas
6. Prot noteikt maņu orgānus pēc attēliem. 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Cilvēka maņu orgāni attēlos.
7. Prot noteikt maņu izmantošanu ikdienas situācijās. 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Cilvēka maņu orgāni ikdienas situācijās
8. Ko var redzēt/dzirdēt/.., bet nevar sataustīt/sagaršot/..? 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Cilvēka maņu orgāni
9. Kas ir dzīvs un kas ir nedzīvs? 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atšķir dzīvos organismus no nedzīviem objektiem.
10. Atrodi nedzīvos objektus! 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka attēlos dzīvos organismus un nedzīvos objektus.
11. Dzīvie/nedzīvie dabas objekti. 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka attēlos dzīvos organismus un nedzīvos objektus.
12. Dzīvais un nedzīvais 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atšķir dzīvas būtnes no nedzīviem priekšmetiem
13. Dabaszinātnieki 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Galvenais dabaszinātnieku uzdevums.
14. Apkārtnes sakopšana, ar izvēli 2. izziņas līmenis zema 1 p. Apkārtnes sakopšana, drošības noteikumi dabas vidē
15. Apkārtnes sakopšana, rakstīt. 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Apkārtnes sakopšana, drošības noteikumi dabas vidē

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dabas pētījumu noderīgums Citi vidēja 1 p. Definīcijas.
2. Kas ir dabaszinības Citi vidēja 1 p. Definīcijas.
3. Kas ir dzīvs? Citi vidēja 1 p. Nosaka dzīvo un nedzīvo dabā un tuvākā apkārtnē.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā cilvēks uztver apkārtējo pasauli? 00:00:00 vidēja 11 p.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā cilvēks uztver apkārtējo pasauli? 00:00:00 vidēja 13 p.