Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11p.
1. Pazīst cilvēka maņu orgānus un maņas. 5p.
2. Prot noteikt cilvēka maņu 2p.
3. Ko var redzēt/dzirdēt/.., bet nevar sataustīt/sagaršot/..? 1p.
4. Dzīvie/nedzīvie dabas objekti. 2p.
5. Kas ir dzīvs un kas ir nedzīvs? 1p.