REDZE
 
TV stunda. Redze un gaisma.
 
 
Videofilma. Saudzē savas acis! Acu vingrinājumi. (latv.val.)
 
 
Kā mēs spējam redzēt? (angļu val.)
 
 
DZIRDE
 
TV stunda. Dzirde un skaņa.
 
 
Kā mēs spējam dzirdēt? (angļu val.)
 
 
 
5 MAŅAS
 
Videofilmas par maņām. (krievu val.)
 
 
 
Spēle "Kur deguns, kur auss?"