Teorija

Uzdevumi

1. Dzīvie organismi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Dzīvo organismu attēli

Grūtības pakāpe: zema

3
3. Dzīvības pazīme attēlos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Dzīvības pazīmju noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

12
5. Organismu salīdzināšana

Grūtības pakāpe: augsta

3
6. Dzīvībai svarīgie apstākļi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Secīga attīstība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Attīstība ar pārvēršanos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Augiem nepieciešamie apstākļi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Augu kopšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Dzīvnieku novērošanas plānošana

Grūtības pakāpe: augsta

3
12. Mājdzīvnieka ieguves plānošana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Rūpes par mājdzīvnieku

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Dzīvnieku uzvedība

Grūtības pakāpe: zema

1
15. Cilvēka vajadzības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Cilvēka orgānu nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Cilvēka orgāni un to funkcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Cilvēka attīstība

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Testi

1. Dzīvie organismi un tiem nepieciešamais

Grūtības pakāpe: vidēja

15

Materiāli skolotājiem