Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kas ir dzīvie organismi un kādas ir dzīvības pazīmes? Dzīvie organismi, to piemēri. Organismiem raksturīgās dzīvības pazīmes.
2. Kas notiek organismiem attīstoties? Informācija par dzīvo organismu attīstību. Augiem un dzīvniekiem raksturīgais.
3. Kas nepieciešams augu kopšanai? Augiem nepieciešamie apstākļi, to kopšana.
4. Kas nepieciešams dzīvnieku novērošanai un kopšanai? Apraksts par dzīvnieku vajadzībām (nepieciešams gaiss, barības vielas, ūdens, siltums un gaisma). Dzīvnieku kopšanas uzdevumi un šo apstākļu nodrošināšana. Dzīvnieku novērošana.
5. Kas nepieciešams cilvēka dzīvei? Kā darbojas cilvēka organisms? Cilvēkam nepieciešamie apstākļi, to nozīme veselīgu paradumu veidošanā. Cilvēka organisma darbība un dažādu orgānu funkcijas. Cilvēka attīstība.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzīvie organismi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, kas ir dzīvie organismi, prot tos nosaukt.
2. Dzīvo organismu attēli 2. izziņas līmenis zema 3 p. Zina un grupē dzīvos organismus (sēnes, augi, dzīvnieki).
3. Dzīvības pazīme attēlos 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, kas ir dzīvības pazīmes, kā arī prot tās ieraudzīt un raksturot dažādās situācijās.
4. Dzīvības pazīmju noteikšana 3. izziņas līmenis vidēja 12 p. Raksturo un analizē dzīvos un nedzīvos organismus, izmantojot zināšanas par dzīvības pazīmēm.
5. Organismu salīdzināšana 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Salīdzina dzīvos un nedzīvos organismus. Pamato ar piemēriem, ka dzīvības uzturēšanai nepieciešams ūdens un gaisa uzņemšana, barības uzņemšana, nevajadzīgo vielu izvadīšana.
6. Dzīvībai svarīgie apstākļi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Izprot un skaidro, ka dzīvībai nepieciešams gaiss, barības vielas, ūdens, siltums un gaisma.
7. Secīga attīstība 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Salīdzina un sakārto pareizā secībā dzīvnieku un augu attīstības posmus. Novēro organismu vizuālās izmaiņas attīstoties un augot.
8. Attīstība ar pārvēršanos 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izprot dzīvnieku attīstības un augšanas izmaiņas. Zina, kas ir attīstība ar pārvēršanos.
9. Augiem nepieciešamie apstākļi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izprot augam nepieciešamos apstākļus un skaidro to nozīmi auga attīstībā.
10. Augu kopšana 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Analizē auga kopšanas pamācību un skaidro darbības, izvēloties kopt augu.
11. Dzīvnieku novērošanas plānošana 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Plāno dzīvnieku novērošanu.
12. Mājdzīvnieka ieguves plānošana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Apzinās, kas ir dzīvnieku kopšana un attīsta ieradumu rūpēties par mājdzīvnieku, izprotot tā vajadzības.
13. Rūpes par mājdzīvnieku 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apzinās mājdzīvnieku kopšanas nozīmi un dzīvniekiem nepieciešamu apstākļu nodrošināšanu.
14. Dzīvnieku uzvedība 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pēc mājdzīvnieka novērojumiem, spriež par tā noskaņojumu.
15. Cilvēka vajadzības 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosauc cilvēkam nepieciešamos apstākļus un vajadzības.
16. Cilvēka orgānu nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro cilvēka organismā orgānu noteiktu darbu: sirds nodrošina asinsriti, plaušas – elpošanu, kuņģis un zarnas – gremošanu, kājas, rokas – kustības, acis – redzi, ausis – dzirdi u. c.
17. Cilvēka orgāni un to funkcijas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skaidro cilvēka organismā orgānu noteiktu darbu: sirds nodrošina asinsriti, plaušas – elpošanu, kuņģis un zarnas – gremošanu, kājas, rokas – kustības, acis – redzi, ausis – dzirdi u. c.
18. Cilvēka attīstība 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Skaidro cilvēka izmaiņas augot un attīstoties.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzīvībai svarīgie procesi Citi vidēja 2 p. Skaidro dzīvības pazīmes un dzīvības uzturēšanai nepieciešamo - ūdens un gaisa uzņemšana, barības uzņemšana, nevajadzīgo vielu izvadīšana.
2. Augu kopšanas pamācība Citi augsta 1 p. Analizē auga kopšanas pamācību un skaidro darbības, izvēloties kopt augu.
3. Dzīvnieku novērošanas plāns Citi augsta 5 p. Plāno dzīvnieku novērošanu.
4. Cilvēku orgānu attēli Citi vidēja 1 p. Skaidro cilvēka organismā orgānu noteiktu darbu: sirds nodrošina asinsriti, plaušas – elpošanu, kuņģis un zarnas – gremošanu, kājas, rokas – kustības, acis – redzi, ausis – dzirdi u. c.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzīvie organismi un tiem nepieciešamais 00:40:00 vidēja 15 p. Treniņtests par dzīvo organismu grupām un tiem nepieciešamajiem apstākļiem, kā arī dzīvības pazīmēm. Cilvēka kā organisma darbību.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kas nepieciešams dzīvajiem organismiem? 00:40:00 vidēja 18 p. Testa jautājumi tēmā par dzīvajiem organismiem - augiem, sēnēm, dzīvniekiem un cilvēkiem. To nepieciešamie apstākļi, attīstība un kopšana. Cilvēka organisma darbība.