Teorija

Uzdevumi

1. Dzīvo organismu pielāgojumi dzīves apstākļiem

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Dzīvo organismu apkārtējā vide

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Dzīvo organismu pielāgojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Augu barošanās

Grūtības pakāpe: vidēja

5
5. Augi un to barošanās

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Dzīvo organismu iedalījums pēc to barošanās un attiecības ekosistēmā

Grūtības pakāpe: augsta

2
7. Dzīvo organismu iedalījums pēc to barošanās

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Dzīvo organismu barības vielas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Barošanās tīkls ekosistēmā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Barības ķēdes barošanas tīklos

Grūtības pakāpe: augsta

1
11. Barošanās ķēdes

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Barošanās ķēdes ekosistēmās

Grūtības pakāpe: augsta

1
13. Organismu attēlojums ekosistēmas shēmā

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

Materiāli skolotājiem