Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Augu un dzīvnieku pielāgošanās dzīves apstākļiem Teorijas materiāla apskatīts kā augi un dzīvnieki pielāgojas dažādiem dzīves apstākļiem, lai sekmētu savu attīstību. Materiālā apskatīti dažādu ekosistēmu augi un dzīvnieki. Minēti konkrēti piemēri tam, kā dažādi augi un dzīvnieki ir pielāgojušies apakārtējās vides apstākļiem.
2. Augu un dzīvnieku barošanās Teorijas materiāls apskatīts, kā barības vielas uzņem augi un dzīvnieki. Analizēts fotosintēzes process un dzīvnieku iedalījums pēc uzturā lietojamajām barības vielām. Tiek raksturoti šādi termini: fotosintēze, augēdāji, gaļēdāji, visēdāji.
3. Barošanās attiecības Teorijas materiālā analīzēts, kā ekosistēmas ietvaros veidojas barošanās tīkls, kas sastāv no savstarpēji saistītām barošanās ķēdēm. Raksturots, kādiem posmiem un kādā secībā jābūt barošanās ķēdē, lai tā varētu pastāvēt konkrētā ekosistēmā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzīvo organismu pielāgojumi dzīves apstākļiem 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina un izprot, kā dzīvnieki ir pielāgojušies apkārtējās vides apstākļiem.
2. Dzīvo organismu apkārtējā vide 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, kādā vidē dzīvo konkrētās sugas dzīvnieks.
3. Dzīvo organismu pielāgojumi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Spēj noteikt dzīvnieka pielāgojumus apkārtējai videi, aplūkojot dzīvo būtni attēlā.
4. Augu barošanās 1. izziņas līmenis vidēja 5 p. Zina, kas ir nepieciešams, lai augi spētu baroties un ražot barības vielas.
5. Augi un to barošanās 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot noteikt fotosintēzes procesa norises daļas, aplūkojot attēlu.
6. Dzīvo organismu iedalījums pēc to barošanās un attiecības ekosistēmā 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Zina dzīvnieku iedalījumu pēc to barošanās veida.
7. Dzīvo organismu iedalījums pēc to barošanās 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina dzīvnieku iedalījumu pēc to barošanās veida.
8. Dzīvo organismu barības vielas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, kā iedala dzīvniekus pēc to barošanās veida.
9. Barošanās tīkls ekosistēmā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina, kādi augi un dzīvnieki ir raksturīgi ekosistēmās. Izprot barošanās tīkla struktūru.
10. Barības ķēdes barošanas tīklos 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Izprot, kā veidojas barošanās ķēdes. Izprot barošanas tīkla struktūru.
11. Barošanās ķēdes 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot uzzīmēt vienkāršu ekosistēmas shēmu.
12. Barošanās ķēdes ekosistēmās 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Prot noteikt, kura barošanās ķēde spēj pastāvēt konkrētā ekosistēmā.
13. Organismu attēlojums ekosistēmas shēmā 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Augu, dzīvnieku un mikroorganismu vieta ekosistēmā

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Barības ķēdes barošanas tīklos un ekosistēmās Citi augsta 2 p. Izprot, kā veidojas barošanās ķēdes. Izprot barošanas tīkla struktūru.
2. Augu barošanās process Citi vidēja 2 p. Prot noteikt barošanās un barības vielu ražošanas procesa norises daļas, aplūkojot attēlu.
3. Dzīvo organismu pielāgojumi dzīves apstākļiem dažādās ekosistēmās Citi zema 2 p. Zina un izprot, kā dzīvnieki ir pielāgojušies apkārtējās vides apstākļiem.
4. Dzīvo organismu iedalījums pēc to barošanās veida Citi vidēja 1 p. Zina dzīvnieku iedalījumu pēc to barošanās veida.
5. Barošanās ķēdes ekosistēmās Citi vidēja 4 p. Prot sastādīt vienkāršu ekosistēmas barošanās shēmu. Prot noteikt, kurā ekosistēmā var pastāvēt šāda barošanās ķēde.
6. Barošanās ķēdes analīze Citi vidēja 7 p. Uzdevumā tiek pārbaudītas šādas: 1. zināšanas - zina, kā iedala dzīvās būtnes pēc to barības; - zinā, kā veidojas barošanās tīkli un ķēdes; 2. prasmes - prot analizēt barības ķēdes attēlu; - prot sastādīt shēmu, kā veidojas savstarpējās attiecības barības ķēdē.
7. Dzīvnieku barošanās Citi vidēja 2 p. Uzdevuma ietvaros tiek pārbaudītas prasmes noteikt dzīvnieka barošanās veidu, aplūkojot barības vielu piemērus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzīvo organismu pielāgojumi un barošanās ekosistēmās 00:30:00 vidēja 13 p. Testa uzdevumi veidoti tā, lai veidotos vienots zināšanu kopums par tēmā apgūto saturu. Testā iekļauti uzdevumi par: - barošanās attiecībām, tīkliem un ķēdēm; - fotosintēzes procesu; - dzīvo organismu iedalījuma pēc to barošanās - dzīvo organimsu pielāgojumiem apkārtējai videi. Sasniedzamais rezultāts: Izprot kā notiek barošanās procesi ekosistēmas. Zina, ka dzīvie organismi pielāgojas apkārtējai videi gan ar ķermeni, gan izraugoties barības vielas.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzīvo organismu pielāgojumi dzīvei konkrētā ekosistēmā 00:20:00 vidēja 7 p. Testā iekļauti uzdevumi par: - barošanās attiecībām, tīkliem un ķēdēm; - fotosintēzes procesu; - dzīvo organismu iedalījuma pēc to barošanās - dzīvo organimsu pielāgojumiem apkārtējai videi. Sasniedzamais rezultāts: Izprot kā notiek barošanās procesi ekosistēmas. Zina, ka dzīvie organismi pielāgojas apkārtējai videi gan ar ķermeni, gan izraugoties barības vielas.