Grūtības pakāpe:
00:30:00

Visi uzdevumi:

13p.
1. Barības ķēdes barošanas tīklos un ekosistēmās 2p.
2. Augu barošanās process 2p.
3. Dzīvo organismu pielāgojumi dzīves apstākļiem dažādās ekosistēmās 2p.
4. Dzīvnieku barošanās 2p.
5. Barošanās ķēdes ekosistēmās 4p.
6. Dzīvo organismu iedalījums pēc to barošanās veida 1p.