1. Kas ir ekosistēma un kas tajā dzīvo?

  2. Kā dabā veidojas barošanās attiecības - barības ķēdes?