Teorija

Uzdevumi

1. Ekosistēmas jēdziens

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Ekosistēmu iedalījums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Ekosistēma un tās veids

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Ekosistēmas raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Ekosistēmas Latvijā un pasaulē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Dzīvie organismi un vides faktori

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Ekosistēmas analīze

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Ekosistēmas struktūra

Grūtības pakāpe: zema

5
9. Ekosistēmu izmaiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Izmaiņas ekosistēmās

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Ekosistēmas salīdzinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Augu un dzīvnieku sugas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Latvijas un pasaules ekosistēmas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Ekosistēmu raksturojošie augi un dzīvnieki

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Ekosistēmas jēdziens un izcelsme

Grūtības pakāpe: vidēja

13

Materiāli skolotājiem