Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kas ir ekosistēma? Zina, kas ir ekosistēmas, kā tās iedala. Izprot ekosistēmu izcelsmi un sastopmaību Latvijā un pasaulē
2. Dzīvās un nedzīvās dabas apstākļi Zina kādi vides un dzīvo organismu faktori ietekmē ekosistēmas. Izprot jēdzienu suga. Prot atšķirt vienas sugas pārstāvjus.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ekosistēmas jēdziens 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izprot jēdzienu ekosistēma un zina no kā sastāv ekosistēma.
2. Ekosistēmu iedalījums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, kā iedala ekosistēmas un prot atšķirt ekosistēmas pēc to izcelsmes.
3. Ekosistēma un tās veids 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot noteikt ekosistēmas nosaukumu un zina tās izcelsmi.
4. Ekosistēmas raksturojums 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot noteikt ekosistēmas izceslmi un zina, kādi faktori to ietekmē.
5. Ekosistēmas Latvijā un pasaulē 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, kādas ekosistēmas ir / nav sastopamas Latvijas klimatiskajos apstākļos. Prot nosaukt Latvijā raksturīgākās ekosistēmas.
6. Dzīvie organismi un vides faktori 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot, kādi dzīvie organismi un kādi vides faktori ietekmē ekosistēmu.
7. Ekosistēmas analīze 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot noteikt ekosistēmu, analizēt to un izvērtēt tajā esošos apstākļus.
8. Ekosistēmas struktūra 3. izziņas līmenis zema 5 p. Izprot jēdzienu ekosistēma, veido saistību starp ekosistēmu, sugām un apstākļiem.
9. Ekosistēmu izmaiņas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot noteikt un analizēt apstākļus, kuri ietekmē ekosistēmā esošos apstākļus.
10. Izmaiņas ekosistēmās 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, kādā veicā cilvēks ar savu darbību spēj veikt dažada veida izmaiņas ekosistēmas ietvaros.
11. Ekosistēmas salīdzinājums 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot analizēt ekosistēmu un izvērtēt tajā esošos apstākļus. Saskata kopīgo un atšķirīgo starp dažādām ekosistēmām.
12. Augu un dzīvnieku sugas 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Noaka dzīvā organisma sugu, izmantojot doto aprakstu. Izprot, kas vieno dažādu sugu pārstāvjus.
13. Latvijas un pasaules ekosistēmas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina, kādas ekosistēmas ir sastopamas Latvijas klimatiskajos apstākļos.
14. Ekosistēmu raksturojošie augi un dzīvnieki 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot noteikt, kurai ekosistēmai raksturīgi attēlos redzamie augi un dzīvnieki. Izprot, ka vides apstākļiem ir saistība ar ekosistēmā esošajiem augiem un dzīvniekiem.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ekosistēmas jēdziens Citi zema 1 p. Izprot jēdzienu ekosistēma un zina no kā veidojas ekosistēma.
2. Ekosistēmu pazīmes Citi vidēja 1 p. Prot noteikt ekosistēmas nosaukumu un tās izcelsmi.
3. Ekosistēmu analīze Citi vidēja 10 p. Analizē ekosistēmu un izvērtēt tajā esošos apstākļus.
4. Sugu daudzveidība Citi vidēja 2 p. Prot noteikt dzīvā organisma sugu, izmantojot doto aprakstu. Zina, kas kopīgs vienas sugas pārstāvjiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ekosistēmas jēdziens un izcelsme 00:20:00 vidēja 13 p. Testā iekļauti uzdevumi par: ekosistēmas jēdziena izpratni ; ekosistēmu iedalījumu ; biežāk sastopamajām ekosistēmām Latvijā ; sugām ; ekosistēmas ietekmējošajiem faktoriem. Sasniedzamais rezultāts: - Salīdzina cilvēku veidotās (pilsēta, parks) un dabiskās (mežs, purvs, pļava) ekosistēmas pēc sugu daudzveidības (augi, dzīvnieki, sēnes) un dabas apstākļiem (temperatūra, mitrums, augsnes slāņu biezums un krāsa, iežu daļiņu izmērs); - zina, kas ir suga; - salīdzina cilvēka veidotās un dabiskas ekosistēmas pēc augu daudzveidības (sugu skaits), vides faktoriem (gaisa temperatūra, mitrums, augsnes biezums un krāsa, iežu daļiņu izmērs), citu organismu (piemēram, dzīvnieku, sēņu) klātbūtnes - analizē kopīgas un atšķirīgas pazīmes (piemēram, dabiska pļava un iekopts zāliens, mežs un parks) ekosistēmās.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ekosistēmas - jēdziens, iedalījums, ietekmējošie apstākļi 00:20:00 vidēja 8 p. Testā iekļauti uzdevumi par: ekosistēmas jēdziena izpratni ; ekosistēmu iedalījumu ; biežāk sastopamajām ekosistēmām Latvijā ; sugām ; ekosistēmas ietekmējošajiem faktoriem. Sasniedzamais rezultāts: - Salīdzina cilvēku veidotās (pilsēta, parks) un dabiskās (mežs, purvs, pļava) ekosistēmas pēc sugu daudzveidības (augi, dzīvnieki, sēnes) un dabas apstākļiem (temperatūra, mitrums, augsnes slāņu biezums un krāsa, iežu daļiņu izmērs); - zina, kas ir suga; - salīdzina cilvēka veidotās un dabiskas ekosistēmas pēc augu daudzveidības (sugu skaits), vides faktoriem (gaisa temperatūra, mitrums, augsnes biezums un krāsa, iežu daļiņu izmērs), citu organismu (piemēram, dzīvnieku, sēņu) klātbūtnes - analizē kopīgas un atšķirīgas pazīmes (piemēram, dabiska pļava un iekopts zāliens, mežs un parks) ekosistēmās.