Katrā ekosistēmā ir sastopami konkrēti augi un dzīvnieki. Starp šīm dzīvajām būtnēm ir iespējams atrast mijiedarbību jeb konkrēta veida attiecības.
 
Starp dzīvajām būtnēm ekosistēmās ir iespējams novērot trīs veida savstarpējās attiecības: neitrālas, labvēlīgas un nelabvēlīgas.
 
Veidojoties attiecībām starp dažādiem dzīvajiem organismiem, veidojas ekosistēmai raksturīgs barošanās tīkls, kurā iespējams novērot to, kāda veida attiecības veidojas starp dažādiem ekosistēmās dzīvojošajiem organismiem.
 
shutterstock_390802570 (1).png
 
Barošanās tīkls veidojas krustojoties dažādām barības ķēdēm. Barības ķēdes ir viens no veidiem, kā notiek vielu apmaiņa starp dažādiem organismiem.
Barības ķēde ir attēlojums tam, kā barojas dzīvās būtnes. Barības ķēde sākas ar augu, bet noslēdzas ar gaļēdājiem vai visēdājiem.
 īstā_0.png
 
Barības ķēdes izpētes sistēma
 
Barības ķēde sākas ar augu, kuru apēd kukainis (augēdājs), pēc tam šo kukaini apēd varde (gaļēdājs). Kad varde apēdusi kukaini, to apēd čūska (gaļēdājs). Čūsku apēd, kāds plēsīgs putns (gaļēdājs).
 
īstā.png
 
augs (zāle)  kukainis (augēdājs)  varde  čūska  plēsīgs putns