Teorija

Uzdevumi

1. Vielu pārvērtības

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Vielu pārvērtību piemēri

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Vielu pārvērtību dalījums

Grūtības pakāpe: vidēja

6
4. Vielu pārvērtību eksperiments

Grūtības pakāpe: augsta

1
5. Saldējuma ražošana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Cukura ražošanas shēma

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Maisījumu veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Maisījumu veidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Maisījumu atdalīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Iztvaicēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Vielu atdalīšanas metodes

Grūtības pakāpe: augsta

5
12. Maisījumu atdalīšanas veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Atdalīšanai nepieciešamie materiāli

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Šķīdums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Šķīdības līkne

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Cukura šķīdības eksperiments

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Nepieciešamie materiāli maisījuma izveidei

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Šķīduma masa attēlos

Grūtības pakāpe: zema

1
19. Šķīduma masa

Grūtības pakāpe: zema

2
20. Sāls ūdens šķīduma pagatavošana

Grūtības pakāpe: zema

4
21. Šķīdināmās vielas masas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
22. Izšķīdušās vielas masas daļa šķīdumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

Materiāli skolotājiem