Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kā noteik vielu pārvērtības? Vielu pārvērtības - atgriezeniskas un neatgriezeniskas, piemēri un galvenās atšķirības.
2. Kā vielu pārvērtības izmanto ražošanā? Vielu pārvērtības dažādos ražošanas procesos. Video materiāli par ražošanu.
3. Kādi ir vielu maisījumi, un kā tos atdalīt? Vielu maisījumu veidi - viendabīgi un neviendabīgi, to piemēri un skaidrojumi. Vielu atdalīšanas veidi - filtrēšana, sijāšana, nostādināšana, iztvaicēšana.
4. Kas ir vielu šķīšana? Vielu šķīšana un šķīdība. Šķīdums kā izšķīdušās vielas un šķīdinātāja kopums.
5. Kā pagatavot vielu šķīdumu? Šķīdumu pagatavošana un izšķīdušās vielas masas daļas aprēķināšana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vielu pārvērtības 1. izziņas līmenis zema 2p. Zina, ka ar vielām var notikt dažādas pārvērtības - atgriezeniskas un neatgriezeniskas. Ar piemēriem parāda pārvērtību veidus.
2. Vielu pārvērtību piemēri 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosauc atgriezenisku un neatgriezenisku pārvērtību piemērus.
3. Vielu pārvērtību dalījums 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Izmantojot attēlus nosaka pārvērtību veidus, un to vai tās var notikt atkārtoti vai vienreiz.
4. Vielu pārvērtību eksperiments 3. izziņas līmenis augsta 1p. Analizē iespējamu eksperimentu norisi, veidojot pamatojumu par vielu pārvērtībām – kuras pārvērtības var notikt atkārtoti, kuras pārvērtības notiek tikai vienu reizi.
5. Saldējuma ražošana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Saskata un nosauc, kādas vielu pārvērtības notiek dažādu pārtikas produktu ražošanas procesā.
6. Cukura ražošanas shēma 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saskata un nosauc, kādas vielu pārvērtības notiek dažādu pārtikas produktu ražošanas procesā.
7. Maisījumu veidi 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka maisījumu veidus - viendabīgs un neviendabīgs.
8. Maisījumu veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izprot maisījumu un pārvērtību atšķirību. Salīdzina maisījumus un neatgriezeniskas pārvērtības.
9. Maisījumu atdalīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Zina, kādi ir vielu maisījumu atdalīšanas paņēmieni.
10. Iztvaicēšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izprot maisījumu atdalīšanas metodes izvēli. Zina, ka iztvaicēšana kā atdalīšanas metode izmantojama viendabīgiem maisījumiem.
11. Vielu atdalīšanas metodes 2. izziņas līmenis augsta 5p. Izprot vielu atdalīšanas metodes, kā arī to izvēli konkrētās situācijās.
12. Maisījumu atdalīšanas veidi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izvēlas atbilstošo maisījumu atdalīšanas veidu: atdalīšana ar rokām, sijāšana, filtrēšana, nostādināšana, atdalīšana ar magnētu.
13. Atdalīšanai nepieciešamie materiāli 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Izvēlas laboratorijas iekārtas iztvaicēšanas vai filtrēšanas atdalīšanas metodēm.
14. Šķīdums 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosauc šķīduma daļas - šķīdinātāju un izšķīdušo vielu.
15. Šķīdības līkne 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka vielu šķīdību ūdenī, izmantojot vielu šķīdības grafiku.
16. Cukura šķīdības eksperiments 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Izvēlas mainīgos (“es mainīšu; es mērīšu”) un nemainīgos, kā arī mērāmos lielumus, lai veiktu eksperimentu par vielu šķīdību.
17. Nepieciešamie materiāli maisījuma izveidei 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lieto laboratorijas trauku nosaukumus, izvēloties nepieciešamos traukus un piederumus šķīduma pagatavošanai.
18. Šķīduma masa attēlos 2. izziņas līmenis zema 1p. Izprot šķīduma masas veidošanos (šķīdinātājs un izšķīdusī viela).
19. Šķīduma masa 1. izziņas līmenis zema 2p. Izprot šķīduma masas veidošanos - šķīdinātājs kopā ar izšķīdušo vielu.
20. Sāls ūdens šķīduma pagatavošana 1. izziņas līmenis zema 4p. Plāno, kā pagatavot sāls ūdens šķīdumu.
21. Šķīdināmās vielas masas aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķina izšķīdušās vielas masas daļu.
22. Izšķīdušās vielas masas daļa šķīdumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot aprēķināt izšķīdušās vielas masas daļu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Neatgriezeniskās pārvērtības Citi vidēja 2p. Nosauc neatgriezenisku pārvērtību piemērus un pazīmes to norisei.
2. Atgriezeniskas un neatgriezeniskas pārvērtības Citi vidēja 2p. Nosauc atgriezenisku un neatgriezenisku pārvērtību piemērus, kā arī izprot vielu pārvērtību dalījumu.
3. Saldējuma ražošana un pārvērtības Citi augsta 4p. Saskata un nosauc, kādas vielu pārvērtības notiek dažādu pārtikas produktu ražošanas procesā.
4. Vielu maisījumi Citi vidēja 1p. Nosaka maisījumu veidus - viendabīgs un neviendabīgs.
5. Atdalīšanas metodes Citi vidēja 2p. Zina, kādi ir vielu maisījumu atdalīšanas paņēmieni.
6. Atdalīšana maisījumiem Citi vidēja 2p. Izvēlas atbilstošos atdalīšanas veidus, pamatojoties uz maisījumu - viendabīgs un neviendabīgs.
7. Eksperiments par cukura šķīdību Citi augsta 2p. Izvēlas mainīgos (“es mainīšu; es mērīšu”) un nemainīgos, kā arī mērāmos lielumus, lai veiktu eksperimentu par vielu šķīdību.
8. Priekšmeti maisījuma izveidei Citi vidēja 3p. Lieto laboratorijas trauku nosaukumus, izvēloties nepieciešamos traukus un piederumus šķīduma pagatavošanai.
9. Izšķīdušās vielas masas daļas aprēķināšana Citi vidēja 1p. Vielas masas daļas aprēķināšana, ja zināma izšķīdinātās vielas masa un šķīdinātāja masa.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vielas, to pārvērtības, maisījumi un atdalīšana, škīdumi. 00:30:00 vidēja 25p. Treniņtests tēmā "Kā notiek vielu pārvērtības?". Vielu maisījumi, to atdalīšanas metodes, pārvērtības, kā arī šķīdumu gatavošana.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā notiek vielu pārvērtības? 00:30:00 vidēja 23p. Pārbaudes tests tēmā "Kā notiek vielu pārvērtības?". Vielu maisījumi, to atdalīšanas metodes, pārvērtības, kā arī šķīdumu gatavošana.