Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kā notiek vielu pārvērtības? Vielu pārvērtības - atgriezeniskas un neatgriezeniskas, piemēri un galvenās atšķirības.
2. Kā vielu pārvērtības izmanto ražošanā? Vielu pārvērtības dažādos ražošanas procesos. Video materiāli par ražošanu.
3. Kādi ir vielu maisījumi, un kā tos atdalīt? Vielu maisījumu veidi - viendabīgi un neviendabīgi, to piemēri un skaidrojumi. Vielu atdalīšanas veidi - filtrēšana, sijāšana, nostādināšana, iztvaicēšana.
4. Kas ir vielu šķīšana? Vielu šķīšana un šķīdība. Šķīdums kā izšķīdušās vielas un šķīdinātāja kopums.
5. Kā pagatavot vielu šķīdumu? Šķīdumu pagatavošana un izšķīdušās vielas masas daļas aprēķināšana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vielu pārvērtības 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina, ka ar vielām var notikt dažādas pārvērtības - atgriezeniskas un neatgriezeniskas. Ar piemēriem parāda pārvērtību veidus.
2. Vielu pārvērtību piemēri 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosauc atgriezenisku un neatgriezenisku pārvērtību piemērus.
3. Vielu pārvērtību dalījums 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Izmantojot attēlus nosaka pārvērtību veidus, un to vai tās var notikt atkārtoti vai vienreiz.
4. Vielu pārvērtību eksperiments 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Analizē iespējamu eksperimentu norisi, veidojot pamatojumu par vielu pārvērtībām – kuras pārvērtības var notikt atkārtoti, kuras pārvērtības notiek tikai vienu reizi.
5. Saldējuma ražošana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Saskata un nosauc, kādas vielu pārvērtības notiek dažādu pārtikas produktu ražošanas procesā.
6. Cukura ražošanas shēma 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saskata un nosauc, kādas vielu pārvērtības notiek dažādu pārtikas produktu ražošanas procesā.
7. Maisījumu veidi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka maisījumu veidus - viendabīgs un neviendabīgs.
8. Maisījumu veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izprot maisījumu un pārvērtību atšķirību. Salīdzina maisījumus un neatgriezeniskas pārvērtības.
9. Maisījumu atdalīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina, kādi ir vielu maisījumu atdalīšanas paņēmieni.
10. Iztvaicēšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot maisījumu atdalīšanas metodes izvēli. Zina, ka iztvaicēšana kā atdalīšanas metode izmantojama viendabīgiem maisījumiem.
11. Vielu atdalīšanas metodes 2. izziņas līmenis augsta 5 p. Izprot vielu atdalīšanas metodes, kā arī to izvēli konkrētās situācijās.
12. Maisījumu atdalīšanas veidi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas atbilstošo maisījumu atdalīšanas veidu: atdalīšana ar rokām, sijāšana, filtrēšana, nostādināšana, atdalīšana ar magnētu.
13. Atdalīšanai nepieciešamie materiāli 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas laboratorijas iekārtas iztvaicēšanas vai filtrēšanas atdalīšanas metodēm.
14. Šķīdums 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosauc šķīduma daļas - šķīdinātāju un izšķīdušo vielu.
15. Šķīdības līkne 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka vielu šķīdību ūdenī, izmantojot vielu šķīdības grafiku.
16. Cukura šķīdības eksperiments 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izvēlas mainīgos (“es mainīšu; es mērīšu”) un nemainīgos, kā arī mērāmos lielumus, lai veiktu eksperimentu par vielu šķīdību.
17. Nepieciešamie materiāli maisījuma izveidei 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lieto laboratorijas trauku nosaukumus, izvēloties nepieciešamos traukus un piederumus šķīduma pagatavošanai.
18. Šķīduma masa attēlos 2. izziņas līmenis zema 1 p. Izprot šķīduma masas veidošanos (šķīdinātājs un izšķīdusī viela).
19. Šķīduma masa 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izprot šķīduma masas veidošanos - šķīdinātājs kopā ar izšķīdušo vielu.
20. Sāls ūdens šķīduma pagatavošana 1. izziņas līmenis zema 4 p. Plāno, kā pagatavot sāls ūdens šķīdumu.
21. Šķīdināmās vielas masas aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina izšķīdušās vielas masas daļu.
22. Izšķīdušās vielas masas daļa šķīdumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot aprēķināt izšķīdušās vielas masas daļu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Neatgriezeniskās pārvērtības Citi vidēja 2 p. Nosauc neatgriezenisku pārvērtību piemērus un pazīmes to norisei.
2. Atgriezeniskas un neatgriezeniskas pārvērtības Citi vidēja 2 p. Nosauc atgriezenisku un neatgriezenisku pārvērtību piemērus, kā arī izprot vielu pārvērtību dalījumu.
3. Saldējuma ražošana un pārvērtības Citi augsta 4 p. Saskata un nosauc, kādas vielu pārvērtības notiek dažādu pārtikas produktu ražošanas procesā.
4. Vielu maisījumi Citi vidēja 1 p. Nosaka maisījumu veidus - viendabīgs un neviendabīgs.
5. Atdalīšanas metodes Citi vidēja 2 p. Zina, kādi ir vielu maisījumu atdalīšanas paņēmieni.
6. Atdalīšana maisījumiem Citi vidēja 2 p. Izvēlas atbilstošos atdalīšanas veidus, pamatojoties uz maisījumu - viendabīgs un neviendabīgs.
7. Eksperiments par cukura šķīdību Citi augsta 2 p. Izvēlas mainīgos (“es mainīšu; es mērīšu”) un nemainīgos, kā arī mērāmos lielumus, lai veiktu eksperimentu par vielu šķīdību.
8. Priekšmeti maisījuma izveidei Citi vidēja 3 p. Lieto laboratorijas trauku nosaukumus, izvēloties nepieciešamos traukus un piederumus šķīduma pagatavošanai.
9. Izšķīdušās vielas masas daļas aprēķināšana Citi vidēja 1 p. Vielas masas daļas aprēķināšana, ja zināma izšķīdinātās vielas masa un šķīdinātāja masa.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vielas, to pārvērtības, maisījumi un atdalīšana, škīdumi. 00:30:00 vidēja 25 p. Treniņtests tēmā "Kā notiek vielu pārvērtības?". Vielu maisījumi, to atdalīšanas metodes, pārvērtības, kā arī šķīdumu gatavošana.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā notiek vielu pārvērtības? 00:30:00 vidēja 23 p. Pārbaudes tests tēmā "Kā notiek vielu pārvērtības?". Vielu maisījumi, to atdalīšanas metodes, pārvērtības, kā arī šķīdumu gatavošana.