Vielu maisījumu veidi
 
Dabā daudz vairāk par tīrām vielām ir dažādi vielu maisījumi.
Ja, sajaucot vairākas vielas, nenotiek reakcija, neveidojas jaunas vielas un nav novērojamas pārvērtības, tad izveidojas vielu maisījums.
Atceries, ka neviendabīgi vielu maisījumi ir tādi, kuros var saskatīt atsevišķas vielas un to daļiņas. Piemēram, eļļa un ūdens, sāls un pipari, dārzeņu zupa.
 
shutterstock_510144772.jpg shutterstock_1745415422.jpg shutterstock_1810755778.jpg
 
Viendabīgos maisījumos nevar ieraudzīt atsevišķu vielu daļas, piemēram, ja ūdenī ir izšķīdis cukurs vai sāls. Piens ir kā maisījums, kā arī gaiss ir viendabīgs gāzveida maisījums.
 
shutterstock_162244727.jpg shutterstock_1819790717.jpg shutterstock_2120547839.jpg
 
Atkārtojums par maisījumu veidiem apskatāms šeit.
 
Maisījumu atdalīšana
 
Maisījumos esošās vielas var atdalīt, izmantojot dažādas atdalīšanas metodes. Tā kā maisījumu veidi ir dažādi, kā arī vielu agregātstāvokļi var atšķirties, tad jāizvēlas piemērotākie atdalīšanas paņēmieni.
Svarīgi!
Neviendabīgiem maisījumiem var izmantot sijāšanu, nostādināšana, filtrēšanu un īpašos gadījumos arī atdalīšanu ar magnētu.
Sijāšana ir cietu vielu daļiņu atdalīšana, izmantojot sietu.
Sijāšanu var izmantot tad, ja jāatdala dažāda izmēra cietu vielu daļiņas. Izvēloties sietu ar noteiktiem caurumu izmēriem, var noteikt kādas vielu daļiņas tiks atdalītas.
 
YCUZD_221121_4716_grants un smiltis.png
 
Virtuvē tiek izmantots siets, lai atdalītu miltu sīkākās daļiņas no lielākām. Ar sietiņu var atdalīt tējas biezumus no šķidruma, kā arī sieti tiek izmantoti zemkopībā.
 
shutterstock_1305800080.jpgshutterstock_2173665857.jpg shutterstock_2189772071.jpg
Nostādināšana ir maisījuma atstāšana miera stāvoklī līdz vielas nostājas atsevišķās pozīcijās.
Ja maisījumu veido divu dažādu blīvumu vielas, tad var izmantot nostādināšanu. Vismaz vienai no vielām ir jābūt šķidrai, bet otrai vielai nešķīstošai. Šīs metodes princips ir maisījuma atstāšana miera stāvoklī, lai vielu daļiņas noslāņojas pēc blīvuma.
 
YCUZD_221117_4716_smiltis un ūdens.png
 
Veiksmīgi atdalīt ar šo metodi var eļļu no ūdens, kā arī ūdeni un smiltis.
 
shutterstock_1582597585.jpg shutterstock_1490431379.jpg
Filtrēšana ir smalku cietu vielu daļiņu atdalīšana no šķidrumiem un gāzēm, izmantojot filtrpapīru.
Izmantojot filtrēšanu, tiek pielietos īpašs filtrpapīrs, kas darbojas līdzīgi kā ļoti smalks siets, kurš nelaiž cauri pavisam mazas cietu vielu daļiņas.
 
YCUZD_221017_4569_izšķīdusī viela un ūdens.png
 
Ikdienā filtrpapīrs un šī metode tiek izmantota kafijas biezumu atdalīšanā. Ir speciāli gaisa filtri, kas attīra gaisu no esošā piesārņojuma.
 
shutterstock_1516865348.jpg shutterstock_434547778.jpg
 
Atdalīt dzelzs priekšmetus no kāda maisījuma var ar magnētu. Magnētisma rezultātā tiek pievilkti dzelzs priekšmeti, bet pārējās maisījuma daļas paliek.
 
YCUZD_221021_4569_dzelzs un smiltis.png
 
Izmantojot šo metodi, varētu atrast adatu siena kaudzē.
 
shutterstock_113095324.jpg shutterstock_2000370002.jpg
Iztvaicēšana- viendabīgu maisījumu atdalīšanas paņēmiens, kurā šķidrums pārvēršas tvaikā.
Viendabīgu maisījumu atdalīšanai var izmantot iztvaicēšanu. Tā ir metode, kuru izmanto šķīdumiem jeb maisījumiem, kas sastāv no šķīdinātāja un tajā izšķīdušas vielas, kuru maisījumā nevar ieraudzīt. Piemēram, karsējot cukurūdens šķīdumu, ūdens iztvaikos, bet cukura daļiņas paliks traukā.
 
YCUZD_221017_4569_cukurs un ūdens.png
 
Iztvaicēšana bieži tiek pielietota laboratorijās, kā arī, izmantojot šo maisījumu atdalīšanas metodi, tiek iegūts jūras sāls.
 
shutterstock_742694020.jpg shutterstock_1186015060.jpg shutterstock_1972902023.jpg
 
Kopsavilkuma tabula par maisījumu atdalīšanas metodēm.
 
YCUZD_221124_4711_tabula.png