Grūtības pakāpe:
00:30:00
1. Vielu pārvērtību piemēri 1p.
2. Vielu pārvērtību dalījums 6p.
3. Saldējuma ražošana 2p.
4. Maisījumu veidošana 3p.
5. Maisījumu atdalīšana 2p.
6. Maisījumu atdalīšanas veidi 1p.
7. Atdalīšanai nepieciešamie materiāli 1p.
8. Šķīdums 2p.
9. Cukura šķīdības eksperiments 3p.
10. Šķīduma masa 2p.
11. Šķīdināmās vielas masas aprēķināšana 2p.