Grūtības pakāpe:
00:30:00
1. Vielu pārvērtību piemēri 1 p.
2. Vielu pārvērtību dalījums 6 p.
3. Saldējuma ražošana 2 p.
4. Maisījumu veidošana 3 p.
5. Maisījumu atdalīšana 2 p.
6. Maisījumu atdalīšanas veidi 1 p.
7. Atdalīšanai nepieciešamie materiāli 1 p.
8. Šķīdums 2 p.
9. Cukura šķīdības eksperiments 3 p.
10. Šķīduma masa 2 p.
11. Šķīdināmās vielas masas aprēķināšana 2 p.