Ar vielām notiek dažādas pārvērtības, kuras var novērot gan ikdienā, gan dažādos rūpnieciskos procesos. Agregātstāvokļa maiņa, šķīšana, reaģēšana, sajaucoties ar citām vielām, sasmalcināšana un citas pārvērtības.
 
shutterstock_346041539.jpg shutterstock_1910261743.jpg shutterstock_1515995375.jpg
 
Atgādinājums par vielu pārvērtībām, ko jau zini no 3. klases ir apskatāms šeit.
 
Ir vielu pārvērtības, kas var notikt atkārtoti. Vairākas reizes var risināties, piemēram, saldējuma kušana un sacietēšana vai ūdens iztvaikošana un kondensēšanās. Šīs ir pārvērtības, kas saistītas ar agregātstāvokļa maiņu.
Atgriezeniskas vielu pārvērtības - pārvērtības, kuras ar vielām vai materiāliem var notikt vairākas reizes un atkārtoties.
Atgriezeniskas pārvērtības, kas saistītas ar agregātstāvokļa maiņu ietekmē temperatūras izmaiņas. Piemēram, ūdens sacietē jeb sasalst pie 0°C, bet viršanas temperatūra, kurā var novērot arī iztvaikošanu ir 100°C.
 
YCUZD_220721_4091_agregātstāvokļi.png
 
Dažādi atgriezenisku pārvērtību piemēri apskatāmi attēlā.
 
YCUZD_221019_4576_Atgriezeniskās pārvērtības.png
 
Otrs pārvērtību veids ar vielām var notikt tikai vienu reizi, jo notiek neatgriezeniskas izmaiņas, kuru rezultātā veidojas īpašas reakcijas un jaunas vielas. Degšana, pūšana, rūsēšana - šie procesi nav atkārtojami, jo nav iespējams sapuvušu ābolu vēlreiz pārvērst par svaigu, vai ogles atgriezt par koksni.
Neatgriezeniskas pārvērtības - pārvērtības, kas ar vielām vai materiāliem var notikt tikai vienu reizi.
Pārvērtības, kas ir neatgriezeniskas ir saistītas ar ķīmiskām reakcijām un jaunu vielu rašanos, kuru rezultātā var mainīties vielu vai materiālu krāsa, rasties siltums vai gaisma (degšana), kā arī izdalīties gāze, notiekot burbuļošanai.
 
YCUZD_220722_4110_rotten apple_pūstošs ābols.png
 
Dažādi neatgriezenisku pārvērtību piemēri apskatāmi attēlā.
 
YCUZD_221021_4576_Neatgriezeniskās pārvērtības.png