Teorija

Uzdevumi

1. Laikapstākļiem raksturīgās pazīmes

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Laikapstākļiem raksturīgie vārdi

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Laikapstākļu apraksts, tiem atbilstošais attēls

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Laikapstākļu apraksts pēc apzīmējuma attēla

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Laikapstākļu noteikšana pēc fotogrāfijas. Laikapstākļu apzīmējumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Datu papildināšana tabulā. Laikapstākļu apzīmējumi un temperatūra

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Laikapstākļi viedierīcē

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Laikapstākļi un ikdienišķās darbības. Venna diagramma

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Termometra rādījuma nolasīšana un tam atbilstošais digitālais termometrs

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Termometra rādījuma nolasīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Siltuma daudzums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Attēlam atbilstoša temperatūra. Gadalaiki

Grūtības pakāpe: augsta

1
13. Temperatūra dažādos gadalaikos

Grūtības pakāpe: augsta

2
14. Temperatūras salīdzināšana dažādās dienās

Grūtības pakāpe: vidēja

5
15. Laikapstākļi dažādās pilsētās. Meteoroloģiskā karte

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Laika prognožu izmantošana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Datu nolasīšana no tabulas

Grūtības pakāpe: augsta

4
18. Datu nolasīšana no diagrammas (saulainas/lietainas dienas)

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Laikapstākļi

Grūtības pakāpe: vidēja

16

Materiāli skolotājiem