Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Laikapstākļi, to raksturojums Teorijā skaidrots, kas ir laikapstākļi, kas tos raksturo, kā laikapstākļi var ietekmēt cilvēka veselību un drošību.
2. Laikapstākļu apzīmējumi Teroijā skaidrots, kā laikapstākļus var skaidrot ar vārdiem un kā tos parādīt ar apzīmējumiem jeb zīmēm, kur ar tām sastopamies, kas ir meteoroloģiskā karte un kas ir meteorologs.
3. Gaisa temperatūra Teorijā skaidrots, kā Latvijā mēra un nosaka ārā gaisa temperatūru, kāda ir raksturīgā gaisa temperatūra katrā gadalaikā.
4. Saules augstums un gaisa temperatūra Teorijā skaidrots, ka Saules augstums virs Zemes ietekmē gaisa temperatūru.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Laikapstākļiem raksturīgās pazīmes 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot noteikt laikapstākļiem raksturīgās pazīmes.
2. Laikapstākļiem raksturīgie vārdi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot veikt novērojumus, saskatīt fotogrāfijā laikapstākļiem raksturīgās pazīmes. Raksturo laikapstākļus ar vārdiem.
3. Laikapstākļu apraksts, tiem atbilstošais attēls 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot aprakstā atrast laikapstākļu pazīmēm raksturīgos vārdus. Prot pēc dotā laikapstākļu apraksta atrast atbilstošu attēlu.
4. Laikapstākļu apraksts pēc apzīmējuma attēla 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saprot laikapstākļu apzīmējumus, prot atrast tiem atbilstošus laikapstākļu aprakstus.
5. Laikapstākļu noteikšana pēc fotogrāfijas. Laikapstākļu apzīmējumi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka pēc fotogrāfijā redzamajām pazīmēm, kādi ir laikapstākļi. Piemeklē fotogrāfijā redzamajiem laikapstākļiem atbilstošo laikapstākļu apzīmējuma zīmi.
6. Datu papildināšana tabulā. Laikapstākļu apzīmējumi un temperatūra 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Atrod likapstākļu apzīmējumam atbilstošu aprakstu un aprakstam atbilstošu laikapstākļu apzīmējumu.
7. Laikapstākļi viedierīcē 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nolasa informāciju viedierīcees laika prognozē. Atrod laikapstākļu apzīmējumam atbilstošu aprakstu.
8. Laikapstākļi un ikdienišķās darbības. Venna diagramma 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka, kādas ikdienas darb'bas vislabāk var veeikt saulainā, lietainā un sniegainā laikā.
9. Termometra rādījuma nolasīšana un tam atbilstošais digitālais termometrs 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nolasa termometra rādījumu, atrod tam atbilstošo digitālā termometra rādījumu.
10. Termometra rādījuma nolasīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nolasa temperatūras no termometra gan virs nulles, gan zem nulles.
11. Siltuma daudzums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Siltuma daudzuma izmaiņas dažādos gadalaikos
12. Attēlam atbilstoša temperatūra. Gadalaiki 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Pēc novērojumiem (daba,augi, cilvēka apģērbs) nosaka visatbilstošāko temperatūru no dotajām.
13. Temperatūra dažādos gadalaikos 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Nolasa temperatūras no termometra gan virs nulles, gan zem nulles. Nosaka gaisa temperatūrai atbilstošu attēlu un nosaka gadalaiku.
14. Temperatūras salīdzināšana dažādās dienās 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Nosaka pētījuma laikā konstatēto temperatūru, salīdzina un nosaka vēsāko un siltāko dienu pētījumalaikā.
15. Laikapstākļi dažādās pilsētās. Meteoroloģiskā karte 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nolasa laikapstākļu datus no meteoroloģiskās kartes. Atrod kartē prasīto informāciju.
16. Laika prognožu izmantošana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Laikapstākļiem piemērota apģērba izvēle
17. Datu nolasīšana no tabulas 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Pēc tabulā ievietotajiem datiem nolasa temperatūru, nosaka gadalaiku, laikapstākļus. Prot secināt, vai laiks kļūst vēsāks vai siltāks.
18. Datu nolasīšana no diagrammas (saulainas/lietainas dienas) 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pēc diagrammā parādītajiem datiem nosaka, cik un kādu dienu ir dotajā gadamēnesī, kādu ir visvairāk un vismazāk. Prot aprēķināt, par cik vienu dienu veidu ir vairāk nekā citu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Laikapstākļu noteikšana pēc apzīmējuma un fotogrāfijas Citi vidēja 2 p. Nosaka pēc fotogrāfijā redzamajām pazīmēm, kādi ir laikapstākļi. Piemeklē fotogrāfijā redzamajiem laikapstākļiem atbilstošo laikapstākļu apzīmējuma zīmi.
2. Laikapstākļi un temperatūra viedierīcē Citi vidēja 2 p. Nolasa informāciju viedierīcees laika prognozē. Atrod laikapstākļu apzīmējumam atbilstošu aprakstu.
3. Gaisa temperatūra Citi vidēja 1 p. Nolasa temperatūras no termometra gan virs nulles, gan zem nulles.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Laikapstākļi 00:40:00 vidēja 16 p. Testā iekļauti uzdevumi, kas pārbauda prasmes novērot laikapstākļus, tos raksturot ar vārdiem, noteikt laikapstākļiem raksturīgā pazīmes, apzīmējumus, noteikt gaisa temperatūru dažādos gadalaikos.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kas ir laikapstākļi un kā tos raksturot? 00:40:00 vidēja 15 p. Testā iekļauti uzdevumi, kas pārbauda prasmes novērot laikapstākļus, tos raksturot ar vārdiem, noteikt laikapstākļiem raksturīgā pazīmes, apzīmējumus, noteikt gaisa temperatūru dažādos gadalaikos.