Grūtības pakāpe:
00:40:00

Visi uzdevumi:

16p.
1. Laikapstākļiem raksturīgie vārdi 2p.
2. Datu papildināšana tabulā. Laikapstākļu apzīmējumi un temperatūra 3p.
3. Laikapstākļi viedierīcē 3p.
4. Termometra rādījuma nolasīšana 2p.
5. Temperatūras salīdzināšana dažādās dienās 5p.
6. Attēlam atbilstoša temperatūra. Gadalaiki 1p.