Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kas ir globuss, karte un plāns? Apraksts par Zemes attēlojumu veidiem - globusu, karti un plānu. Karšu daudzveidība.
2. Ko attēlo pasaules kartē? Kādi ir kontinenti un okeāni? Apraksts par pasaules politisko un fizioģeogrāfisko karti. Kontineni un okeāni, to nosaukumi un atrašanās vietas.
3. Kā top kartes? Kā attēlo debespuses? Kartes elementu apraksts, to nozīme.
4. Ko un kā attēlo plānā? Topogrāfiskie apzīmējumi, orientēšanās plānā. Plāna veidošana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Globuss, karte, plāns 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Zina, kas ir globuss, karte un plāns. Atpazīst tos attēlos.
2. Karšu daudzveidība 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Izprot karšu daudzveidību un izvēlas nepieciešamo karti konkrētam darbam.
3. Okeānu izvietojums kartē 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina okeānu izvietojumu pasaules kartē.
4. Kontinentu kontūras 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Izprot kontinentu novietojumu un kontūras. Arpazīst kontinentus.
5. Kontinenti 2. izziņas līmenis augsta 2p. Nosauc kontinentus pasaules kartē.
6. Topogrāfiskās zīmes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina topogrāfiskās zīmes.
7. Apzīmējumi kartē 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izmanto un atpazīst topogrāfisko apzīmējumus.
8. Plāna veidošana 1. izziņas līmenis zema 1p. Izmanto topogrāfiskos apzīmējumus, zina tos.
9. Plāna lasīšana 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot iegūt informāciju no plāna, izmantojot apzīmējumus un debespuses. Orientējas plānā.
10. Topogrāfiskās kartes atpazīšana 2. izziņas līmenis augsta 1p. Skolnieks gūst zināšanas kā atpazīt topografisko karti. (Orientējas, izmantojot topogrāfisko karti. (D.6.11.7.1.; D.6.12.3.4.))
11. Debespušu noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina kādas ir debespuses un to novietojumu debespušu rādītājā, prot tās noteikt.
12. Latvija pasaules kartē 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Orientējas pasaules kartē un atrod tur Latviju.
13. Mērogu veidi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izprot dažādu mērogu pierakstu veidus, nolasa to.
14. Mēroga aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina patieso attālumu dabā, izmantojot mērogu.
15. Kompasa rādījumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izprot kompasa darbības principus un rādījumu nolasīšanu.
16. Laba plāna nosacījumi 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka un izvēlas laba plāna kritērijus. Izprot plāna veidošanā būtiskās detaļas.
17. Orientēšanās pilsētas plānā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Orientējas plānā, atrod atbildes uz jautājumiem, izmanotojot debespuses.
18. Plāna izmantošana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atrod savu atrašanās vietu plānā, orientējoties tajā.
19. Apgalvojumi par plānu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Orientējas plānā, izmantojot topogrāfiskās zīmes un debespuses.
20. Topogrāfiskās zīmes plānā 3. izziņas līmenis augsta 2p. Orientējas plānā, izmantojot topogrāfiskās zīmes un debespuses.
21. Plāna izpēte 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Orientējas plānā, izmantojot topogrāfiskās zīmes un debespuses.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Karte, plāns, globuss Citi vidēja 1p. Zina, kas ir globuss, karte un plāns. Atpazīst tos attēlos un skaidrojumos.
2. Kartes mērogs Citi augsta 3p. Prot noteikt un aprēķināt reālo attālumu dzīve, izmantojot mērogu.
3. Orientēšanās plānā Citi augsta 6p. Orientējas plānā, izmantojot debespuses un topogrāfiskos apzīmējumus.
4. Mērogu veidi un aprēķins Citi vidēja 3p. Izprot dažādu mērogu pierakstu veidus, nolasa to.
5. Labas kartes nosacījumi Citi vidēja 2p. Nosaka un izvēlas laba plāna kritērijus. Izprot plāna veidošanā būtiskās detaļas.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kartes un plāni, to izmantošana 00:30:00 vidēja 15p. Treniņuzdevumi tēmā "Kā orientēties apkārtnē"? Uzdevumi attīsta prasmi izmantot vienkāršu apkārtējās teritorijas plānu, kuru iespējams lietot, lai orientētos, noteikt objektu atrašanās vietu kartē un uz globusa. Lieto mērogu, debespuses, topogrāfiskās zīmēs un novērtē karšu, plānu un globusa izmantošanu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā orientēties apkārtnē? 00:30:00 vidēja 21p. Testa uzdevumi tēmā "Kā orientēties apkārtnē?". Uzdevumi attīsta prasmi izmantot vienkāršu apkārtējās teritorijas plānu, kuru iespējams lietot, lai orientētos, noteikt objektu atrašanās vietu kartē un uz globusa. Lieto mērogu, debespuses, topogrāfiskās zīmēs un novērtē karšu, plānu un globusa izmantošanu.