Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kas ir globuss, karte un plāns? Apraksts par Zemes attēlojumu veidiem - globusu, karti un plānu. Karšu daudzveidība.
2. Ko attēlo pasaules kartē? Kādi ir kontinenti un okeāni? Apraksts par pasaules politisko un fizioģeogrāfisko karti. Kontineni un okeāni, to nosaukumi un atrašanās vietas.
3. Kā top kartes? Kā attēlo debespuses? Kartes elementu apraksts, to nozīme.
4. Ko un kā attēlo plānā? Topogrāfiskie apzīmējumi, orientēšanās plānā. Plāna veidošana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Globuss, karte, plāns 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zina, kas ir globuss, karte un plāns. Atpazīst tos attēlos.
2. Karšu daudzveidība 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izprot karšu daudzveidību un izvēlas nepieciešamo karti konkrētam darbam.
3. Okeānu izvietojums kartē 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina okeānu izvietojumu pasaules kartē.
4. Kontinentu kontūras 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot kontinentu novietojumu un kontūras. Arpazīst kontinentus.
5. Kontinenti 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Nosauc kontinentus pasaules kartē.
6. Topogrāfiskās zīmes 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina topogrāfiskās zīmes.
7. Apzīmējumi kartē 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmanto un atpazīst topogrāfisko apzīmējumus.
8. Plāna veidošana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izmanto topogrāfiskos apzīmējumus, zina tos.
9. Plāna lasīšana 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot iegūt informāciju no plāna, izmantojot apzīmējumus un debespuses. Orientējas plānā.
10. Topogrāfiskās kartes atpazīšana 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Skolnieks gūst zināšanas kā atpazīt topografisko karti. (Orientējas, izmantojot topogrāfisko karti. (D.6.11.7.1.; D.6.12.3.4.))
11. Debespušu noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina kādas ir debespuses un to novietojumu debespušu rādītājā, prot tās noteikt.
12. Latvija pasaules kartē 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Orientējas pasaules kartē un atrod tur Latviju.
13. Mērogu veidi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izprot dažādu mērogu pierakstu veidus, nolasa to.
14. Mēroga aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina patieso attālumu dabā, izmantojot mērogu.
15. Kompasa rādījumi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot kompasa darbības principus un rādījumu nolasīšanu.
16. Laba plāna nosacījumi 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka un izvēlas laba plāna kritērijus. Izprot plāna veidošanā būtiskās detaļas.
17. Orientēšanās pilsētas plānā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Orientējas plānā, atrod atbildes uz jautājumiem, izmanotojot debespuses.
18. Plāna izmantošana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atrod savu atrašanās vietu plānā, orientējoties tajā.
19. Apgalvojumi par plānu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Orientējas plānā, izmantojot topogrāfiskās zīmes un debespuses.
20. Topogrāfiskās zīmes plānā 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Orientējas plānā, izmantojot topogrāfiskās zīmes un debespuses.
21. Plāna izpēte 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Orientējas plānā, izmantojot topogrāfiskās zīmes un debespuses.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Karte, plāns, globuss Citi vidēja 1 p. Zina, kas ir globuss, karte un plāns. Atpazīst tos attēlos un skaidrojumos.
2. Kartes mērogs Citi augsta 3 p. Prot noteikt un aprēķināt reālo attālumu dzīve, izmantojot mērogu.
3. Orientēšanās plānā Citi augsta 6 p. Orientējas plānā, izmantojot debespuses un topogrāfiskos apzīmējumus.
4. Mērogu veidi un aprēķins Citi vidēja 3 p. Izprot dažādu mērogu pierakstu veidus, nolasa to.
5. Labas kartes nosacījumi Citi vidēja 2 p. Nosaka un izvēlas laba plāna kritērijus. Izprot plāna veidošanā būtiskās detaļas.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kartes un plāni, to izmantošana 00:30:00 vidēja 15 p. Treniņuzdevumi tēmā "Kā orientēties apkārtnē"? Uzdevumi attīsta prasmi izmantot vienkāršu apkārtējās teritorijas plānu, kuru iespējams lietot, lai orientētos, noteikt objektu atrašanās vietu kartē un uz globusa. Lieto mērogu, debespuses, topogrāfiskās zīmēs un novērtē karšu, plānu un globusa izmantošanu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā orientēties apkārtnē? 00:30:00 vidēja 21 p. Testa uzdevumi tēmā "Kā orientēties apkārtnē?". Uzdevumi attīsta prasmi izmantot vienkāršu apkārtējās teritorijas plānu, kuru iespējams lietot, lai orientētos, noteikt objektu atrašanās vietu kartē un uz globusa. Lieto mērogu, debespuses, topogrāfiskās zīmēs un novērtē karšu, plānu un globusa izmantošanu.