Svarīgi!
Atceries, ka karte ir zemes virsmas vai tās daļas samazināts attēlojums, kur parādītie objekti attēloti ar īpašiem apzīmējumiem un krāsām.
Lai pasaules karti parādītu saplacinātā veidā, tā tiek īpaši pārveidota, jo zemeslode ir apaļa. Katrs var pats pamēģināt no apaļas formas izveidot plakanu karti, piemēram, nomizojot un izklājot apelsīna mizu.
 
Projekcijas2.png Goode homolosine projection.png
 
Karte var būt ļoti vērtīgs informācijas avots, ja tā ir pareizi izveidota un skolēnam ir prasmes lasīt karti jeb tajā orientēties. Vieni no svarīgākajiem kartes elementiem ir nosaukums, apzīmējumi, virzienu rādītājs, mērogs, kā arī īpašs tīklojums, kas palīdz vieglāk atrast dažādu objektu novietojumu.
 
1. Kartes leģenda jeb apzīmējumi.
Kartēm ir speciāli simboli un krāsu nozīme, kas visbiežāk tiek paskaidrotas un parādīta kartes malā. Apzīmējumi ir svarīgi, lai varētu izprast kartē parādīto.
 
BaltijasKartelll.png
 
2. Debespušu rādītājs.
Lai orientētos kartē ir svarīgi zināt debespuses.
Ja nepieciešams, atkārto, kādas ir debespuses un kā darboties ar kompasu šeit.
Pie kartēm mēdz būt speciāls debespušu virzienu rādītājs, bet ja tāda nav, tad jāatceras, ka kartes ir novietotas tā, lai ziemeļu virziens būtu uz augšu.
 
Debespuses.png
 
3. Mērogs
Visas detaļas uz kartes vai globusa ir stipri samazinātas. Sastādot karti, attiecīgā teritorija jāsamazina tā, lai tā nezaudētu patieso izskatu. To panāk, lietojot mērogu.
Mērogs parāda, cik reizes attālums uz kartes ir mazāks par to pašu attālumu dabā.
Kartes apakšējā daļā vai zem virsraksta var ieraudzīt mērogu:
 
Kartesmērogi.png
 
Mērogu var pierakstīt vairākos veidos:
  • vārdisks mērogs;
  • skaitlisks mērogs;
  • lineārs mērogs.
Šajā piemērā visi mērogi nozīmē vienu un to pašu, ka vienam centimetram uz kartes atbilst divi kilometri dabā.
 
Apskatot attēlā redzamo karti, var ieraudzīt kartes nosaukumu "Latvijas fizioģeogrāfiskā karte", mērogu, debespušu virzienu, kā arī apzīmējumus.
 
fiziogeografiskakarte.png