Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Trīsciparu skaitļi Skaitļu šķiras, pieraksts.
2. Kā reizina un dala ar 10 un 100? Algoritms reizināšanai ar 10 un 100.
3. Telpas plāns un mērījumu noapaļošana Plāna skaidrojums un praktiskais pielietojums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trīsciparu skaitļa pieraksts 1. izziņas līmenis zema 1p. Uzraksta skaitli ar cipariem.
2. Trīscipara skaitļa "kaimiņu" noteikšana 1. izziņas līmenis zema 2p. Atrod skaitļa "ķaimiņus" uz skaitļu ass.
3. Trīsciparu skaitļu salīdzināšana 2. izziņas līmenis zema 1p. Salīdzina trīsciparu skaitļus.
4. Četrciparu skaitļu rakstīšana 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Uzraksta skaitli izmantojot sakarības starp šķirām.
5. Reizināšana ar 10, 100 1. izziņas līmenis zema 2p. Reizinājums (reizina ar 10;100).
6. Dališana ar 10, 100 1. izziņas līmenis zema 2p. Dalījums (dala ar 10;100).
7. Garuma mēru pārveidošana, m un cm 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Pārveido garuma mērus no m uz cm un otrādi.
8. Noapaļošana līdz veseliem metriem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Noapaļo izmērīto garumu līdz veseliem metriem.
9. Noapaļošana līdz veseliem decimetriem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Noapaļo izmērīto garumu līdz veseliem decimetriem jeb centimetru desmitiem.
10. Plāna mērījumu tabula 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Aizpilda mērījumu tabulas trūkstošo informāciju.
11. Attālumu salīdzināšana plānā 3. izziņas līmenis augsta 1p. Atrod un salīdzina attālumus kartē.
12. Attāluma aprēķināšana dabā 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķina attālumu dabā, ja zināms attālums kartē un palielinājums.
13. Samazinājuma aprēķināšana plānā 3. izziņas līmenis augsta 1p. Aprēķina samazinājumu plānā, ja zināms attālums dabā un plānā.
14. Telpas plāns, dota telpas dimensija 3. izziņas līmenis augsta 4p. Nolasa telpas izmērus plānā un aprēķina citu objektu izmērus tajā.
15. Attāluma noteikšana dabā un plānā 2. izziņas līmenis augsta 2p. Aprēķina attāluma dabā un plānā, ja dots palielinājums.
16. Attāluma noteikšana dabā no plāna 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka attālumus dabā zinot samazinājumu dotajā plānā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trīsciparu skaitļa pieraksts Citi zema 1p. Uzraksta skaitli ar cipariem.
2. Četrciparu skaitļu šķiras un decimālais sastāvs Citi vidēja 1p. Uzraksta skaitli kā šķiru reizinājumu summu.
3. Jauktu garuma mēru pārveidošana, m un cm Citi vidēja 3p. Pārveido jauktus garuma mērus no m uz cm un otrādi.
4. Noapaļošana līdz veseliem centimetriem Citi vidēja 1p. Noapaļo izmērīto garumu līdz veseliem centimetriem.
5. Attāluma aprēķināšana plānā Citi vidēja 2p. Aprēķina attālumu plānā, ja zināms attālums dabā un samazinājums.
6. Telpas plāns, dota telpas objekta dimensija Citi augsta 4p. Nolasa dotos objektu izmērus telpā un aprēķina citu objektu izmērus tajā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļa sastāvs 00:15:00 zema 9p. Skaitļa sastāva izpratne un veidošana.
2. Darbības ar decimālajām mērvienībām un noapaļošanu 00:20:00 vidēja 12p. Skaitļa reizināšana ar 10, 100. Decimālā sastāva izmantošana mērvienību pārveidošanā. Noapaļošana.
3. Telpas plāns 00:30:00 vidēja 23p. Telpas plāna lasīšana un objektu izmēru aprēķins.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Telpas plāns, kopsavilkums 00:20:00 vidēja 12p. Kopsavilkums par tematu.