Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Pagrieziens Pagrieziens
2. Vienības riņķis Kvadranti. Pozitīvi un negatīvi pagrieziena leņķi
3. Sinuss un kosinuss vienības riņķī Trigonometriskās sakarības vienības riņķī.
4. Vienības riņķis ar grādiem un radiāniem Dots formulu lapas jaunais riņķis un parādīts, kā iegūst radiānus.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Leņķim atbilstošā kvadranta noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Dots leņķis
2. Pozitīvie leņķi vienības riņkī 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pēc eksāmena formulu lapā dotā vienības riņķa jānosaka leņķu atrašanās vietas
3. Negatīvie leņķi vienības riņkī 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pēc eksāmena formulu lapā dotā vienības riņķa jānosaka leņķu atrašanās vietas
4. Sinusa un kosinusa platam leņķim vērtības noteikšana 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Sinusa un kosinusa platam leņķim vērtības noteikšana
5. Sinusa un kosinusa vērtību noteikšana uz asīm 2. izziņas līmenis vidēja 1p. 0, 90, 180, 270, 360 grādi

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pagrieziens (2016. gada eksāmens) Citi vidēja 1p. Prot aprēķināt pagrieziena leņķi
2. Kosinusu vērtības (2018) Citi zema 1p. Prot salīdzināt kosinusu vērtības (pozitīvas, negatīvas un 0). 1. daļas 11. uzd.
3. Vienības riņķa vērtības (2017.g. eksāmens) Citi zema 1p. Salīdzina cos vērtības. 1. daļas 10. uzd.
4. Četrstūra leņķi (2017.g. eksāmens) Citi augsta 5p. Prot izdarīt secinājumus, izmantojot leņķus un to sinusu vērtības. 3. daļas 3. uzd.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienības riņķis 00:00:00 vidēja 4p. Kvadrantu noteikšana, leņķu noteikšana, sin un cos vērtību noteikšana