Teorija

Uzdevumi

1. Skaitļa attālums līdz nullei

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Moduļa definīcijas izprašana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Punkta piederība y=|x| grafikam

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Punkta abscisas un ordinātas noteikšana y=|x|

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Lineāras funkcijas moduļa konstruēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Sakņu skaits vienādojumam ar moduli |x|=x-a

Grūtības pakāpe: augsta

4
7. |x-a|=mx sakņu skaits ar grafisko metodi

Grūtības pakāpe: augsta

4
8. |x+a|=mx sakņu skaits ar grafisko metodi

Grūtības pakāpe: augsta

5
9. Kvadrātfunkcijas grafika ar moduli konstruēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Vienādojums |x|=a

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Vienādojums ar moduli |x+a|=b

Grūtības pakāpe: zema

2
12. Modulis. Vienādojums formā |mx-b|=0

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Modulis. Vienādojums |mx-b|=a

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Modulis. Sakņu skaits

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Kvadrātvienādojums ar moduli

Grūtības pakāpe: vidēja

4
16. Modulis. Vienādojums m|x-b|-k=a

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Modulis. Vienādojums formā |f(x)|=|g(x)|

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Vienādojums ar līdzīgiem moduļiem

Grūtības pakāpe: vidēja

3
19. Vienādojums ar moduli un parametru

Grūtības pakāpe: augsta

3
20. Binoma modulis vienādojumā ar parametru

Grūtības pakāpe: augsta

7
21. Modulim ekvivalentas nevienādības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. Elementāra nevienādība ar moduli

Grūtības pakāpe: zema

1
23. Binoma modulis nevienādībā I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. Binoma modulis nevienādībā II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
25. Binoma modulis nevienādībā III

Grūtības pakāpe: zema

1
26. Nevienādības ar moduli atrisinājuma eksistence

Grūtības pakāpe: vidēja

2
27. Nevienādība ar moduli un parametru

Grūtības pakāpe: augsta

7

Testi

1. Moduļa grafika izmantošana

Grūtības pakāpe: augsta

12
2. Modulis vienādojumos

Grūtības pakāpe: vidēja

17
3. Modulis nevienādībās

Grūtības pakāpe: augsta

11
4. Uzdevumi ar moduli, kas ir ārpus vidusskolas standarta prasībām

Grūtības pakāpe: augsta

12

Materiāli skolotājiem