Teorija

Uzdevumi

1. Tiešās proporcionalitātes inversā funkcija

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Lineāras funkcijas inversā funkcija I

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Lineāras funkcijas inversā funkcija II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Lineāras funkcijas inversā funkcija III

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Lineāras funkcijas inversā funkcija IV

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Inversās funkcijas grafika punkts

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Lineāras inversās funkcijas grafiks

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Kvadrātfunkcijas inversās funkcijas grafiks I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Kvadrātfunkcijas inversās funkcijas grafiks II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Atkārtojums. Kvadrātfunkcijas monotonitāte

Grūtības pakāpe: zema

2
11. Kvadrātfunkcijas (binoma kvadrāts) inversā funkcija I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Kvadrātfunkcijas (binoma kvadrāta) inversā funkcija II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Kvadrātfunkcijas (binoma kvadrāta) inversā funkcija III

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. Kvadrātfunkcijas inversā funkcija I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Kvadrātfunkcijas inversā funkcija II

Grūtības pakāpe: vidēja

4
16. Kvadrātfunkcijas inversā funkcija III

Grūtības pakāpe: augsta

3
17. Kvadrātfunkcijas inversā funkcija IV

Grūtības pakāpe: augsta

4
18. Kvadrātsaknes funkcijas inversā funkcija

Grūtības pakāpe: vidēja

3
19. Inversā funkcija ekonomikā I

Grūtības pakāpe: augsta

2
20. Inversā funkcija ekonomikā II

Grūtības pakāpe: augsta

3

Testi

1. Lineāras funkcijas inversā funkcija un pielietojums ekonomikā

Grūtības pakāpe: vidēja

7
2. Kvadrātfunkcijas inversā funkcija

Grūtības pakāpe: augsta

12

Materiāli skolotājiem