ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"

Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Inversā funkcija dokumentos Atsauces uz dokumentiem par 1. apakštematu.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algebras formulas optimālajam līmenim pēc jaunā standarta 1. daļa 11. klases matemātikas eksāmena formulas pēc SKOLA 2030. 1.daļa - algebra un sakarības
2. Viennozīmīga atbilstība Skaidro jēdzienu “viennozīmīga atbilstība”, nosauc pazīstamas funkcijas, kas ir vai nav viennozīmīga atbilstība.
3. Inversā funkcija Inversās funkcijas noteikšana. Lineāras funkcijas piemērs.
4. Inversās funkcijas eksistence. Kvadrātfunkcija Inversās funkcijas noteikšana. Kvadrātfunkcijas inversā funkcija
5. Inversās funkcijas piemērs ekonomikā I Peļņas funkcija un preču daudzuma funkcija.
6. Inversās funkcijas piemērs ekonomikā II Pieprasījuma un piedāvājuma funkcija, to inversās funkcijas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tiešās proporcionalitātes inversā funkcija 1. izziņas līmenis zema 2 p. Virziena koeficients vesels skaitlis
2. Lineāras funkcijas inversā funkcija I 1. izziņas līmenis zema 1 p. y=a-bx, kur a, b - veseli skaitļi
3. Lineāras funkcijas inversā funkcija II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Doti atbilžu varianti. y=ax+b, kur a ir daļa, b ir vesels skaitlis.
4. Lineāras funkcijas inversā funkcija III 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Doti atbilžu varianti. y=ax+b, kur a ir decimāldaļa, b ir vesels skaitlis.
5. Lineāras funkcijas inversā funkcija IV 1. izziņas līmenis zema 1 p. y=-x+b, kur b ir vesels skaitlis. Situācija, kad dotā un inversā funkcija sakrīt.
6. Inversās funkcijas grafika punkts 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina, ka dotās un inversās funkcijas grafiki ir simetriski pret y=x.
7. Lineāras inversās funkcijas grafiks 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zina, ka dotās un inversās funkcijas grafiki ir simetriski pret y=x. Nepieciešama rūtiņu lapa. Nosaka krustpunktus ar asīm, nosaka monotonitāti.
8. Kvadrātfunkcijas inversās funkcijas grafiks I 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Dots pozitīvais intervāls. Zina un zīmē inversās funkcijas grafiku simetriski pret y=x. Nosaka inversās funkcijas D un E. Nepieciešama rūtiņu lapa.
9. Kvadrātfunkcijas inversās funkcijas grafiks II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Dots negatīvais intervāls. Zina, ka dotās un inversās funkcijas grafiki ir simetriski pret y=x. Nepieciešama rūtiņu lapa.
10. Atkārtojums. Kvadrātfunkcijas monotonitāte 1. izziņas līmenis zema 2 p. Nosaka virsotnes abscisu un dilšanas, augšanas intervālus.
11. Kvadrātfunkcijas (binoma kvadrāts) inversā funkcija I 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Mācās izmantot moduļa definīciju. Dots tikai pozitīvais intervāls.
12. Kvadrātfunkcijas (binoma kvadrāta) inversā funkcija II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Mācās lietot moduļa definīciju. Tikai negatīvais intervāls.
13. Kvadrātfunkcijas (binoma kvadrāta) inversā funkcija III 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Mācās lietot moduļa definīciju, pie x ir koeficients. Tikai negatīvais intervāls.
14. Kvadrātfunkcijas inversā funkcija I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Kvadrātfunkcija y=x^2-a, intervāli mainās.
15. Kvadrātfunkcijas inversā funkcija II 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Pilnā kvadrāta atdalīšana x^2+2x+c, ja koeficients b=2. Intervāli mainās. Nosaka inversās funkcijas vērtību apgabalu.
16. Kvadrātfunkcijas inversā funkcija III 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Pilnā kvadrāta atdalīšana x^2+bx, ja koeficients b ir nepāra skaitlis. Intervāli mainās.
17. Kvadrātfunkcijas inversā funkcija IV 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Pilnā kvadrāta atdalīšana -x^2+bx, ja koeficients b ir nepāra skaitlis. Intervāli mainās.
18. Kvadrātsaknes funkcijas inversā funkcija 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķina inverso funkciju, nosaka tās definīcijas un vērtību apgabalu.
19. Inversā funkcija ekonomikā I 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Peļņas funkcija un preču daudzuma funkcija.
20. Inversā funkcija ekonomikā II 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Pieprasījuma un piedāvājuma funkcijas inversā funkcija un tās interpretācija.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lineāras funkcijas inversā funkcija I Citi vidēja 1 p. y=ax-b, kur a ir daļa, b ir vesels skaitlis.
2. Lineāras funkcijas inversā funkcija II Citi vidēja 2 p. y=(x-a):b, kur a un b ir vesels skaitlis.
3. Atkārtojums. Kvadrātfunkcijas monotonitātes intervāli Citi zema 2 p. Nosaka virsotnes abscisu un dilšanas, augšanas intervālus.
4. Nosaka inverso funkciju kvadrātfunkcijai I Citi zema 3 p. Inversā funkcija, ja y=x^2-a. Intervāli mainās. Nosaka inversās funkcijas vērtību apgabalu.
5. Nosaka inverso funkciju kvadrātfunkcijai II Citi vidēja 3 p. Pilnā kvadrāta atdalīšana. Tikai pozitīvais intervāls.
6. Nosaka inverso funkciju kvadrātfunkcijai III Citi augsta 4 p. Sarežģīta pilnā kvadrāta atdalīšana -x^2-bx, ja koeficients b ir nepāra skaitlis. Tikai negatīvais intervāls.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lineāras funkcijas inversā funkcija un pielietojums ekonomikā 00:20:00 vidēja 7 p. Nosaka lineāras funkcijas inverso funkciju arī ekonomikas kontekstā.
2. Kvadrātfunkcijas inversā funkcija 00:30:00 augsta 12 p. Nosaka inverso funkciju. Prot atdalīt pilno binomu un izmanto moduļa īpašības.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lineāra inversā funkcija 00:20:00 vidēja 8 p. Nosaka lineāras funkcijas inverso funkciju.
2. Kvadrātfunkcijas inversā funkcija 00:25:00 augsta 14 p. Nosaka kvadrātfunkcijas monotonitātes intervālus, atrod inverso funkciju intervālā. Prot atdalīt pilno binomu un izmanto moduļa īpašības.