10. jūnijs - MATEMĀTIKA I
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Pakāpes funkcijas D(f), E(f) un n no grafika

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Pakāpes funkcijas vērtības

Grūtības pakāpe: zema

4
3. Pakāpes funkciju grafiki, ja n ir pāra

Grūtības pakāpe: augsta

4
4. Pakāpes funkcija un kvadrātfunkcija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Salīdzina pakāpes vērtības, ja kāpinātājs ir pozitīvs nepāra skaitlis

Grūtības pakāpe: augsta

4
6. Salīdzina divas daļas, kuru saucēji ir pakāpes I

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Salīdzina trīs daļas, kuru saucēji ir pakāpes

Grūtības pakāpe: augsta

5
8. Vienādojuma x^n=a sakņu skaits I

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Vienādojuma x^n=a sakņu skaits II

Grūtības pakāpe: augsta

2
10. Vienādojuma x^n=a saknes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Vienādojums formā x^n = +1/-1

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Vienādojums formā x^3=a

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Vienādojums formā x^5 - b=a

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Vienādojums formā (x-a)^4=a

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. n-tās pakāpes vienādojums ar parametru

Grūtības pakāpe: augsta

5
16. N-tās pakāpes saknes grafiku novietojums

Grūtības pakāpe: zema

2
17. N-tā sakne no x ir a

Grūtības pakāpe: zema

1
18. N-tās pakāpes sakne=a. Sakņu skaits

Grūtības pakāpe: zema

1
19. Vienādojums ar n-to sakni un x

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Vienādojums ar kvadrātsakni

Grūtības pakāpe: zema

2
21. Vienādojums ar n-tās pakāpes sakni

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. Reizinājuma vienādība ar 0

Grūtības pakāpe: vidēja

3
23. Pakāpju pārveidojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
24. Vienādojumu sistēmā divi iracionāli vienādojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

1. Pakāpe - vesels skaitlis

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. Salīdzini izteikemes!

Grūtības pakāpe: augsta

9
3. N-tās pakāpes sakne

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Materiāli skolotājiem