ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"
Grūtības pakāpe:
00:20:00
1. Pakāpes funkcijas vērtības 4 p.
2. Vienādojuma x^n=a sakņu skaits I 1 p.
3. n-tās pakāpes vienādojums ar parametru 5 p.