Funkciju, kuras vispārīgais veids ir y=xn, kur n, sauc par pakāpes funkciju.
Pakāpes funkcijas, kurām kāpinātājs ir vesels skaitlis.
 
Tabulā parādīts pakāpes funkcijas grafiks, atkarībā no kāpinātāja.
 
y=x0, ja x0
 Grafiks ir taisne y=1, izņemot punktu (0;1)
xnultajā.svg
y=x2k,
kur k.
parabola.svg
y=x1Grafiks ir taisne - I un III kvadranta bisektrise
y=x2k+1kubiskāparab.svg
y=x2k1
jeb
y=1x2k+1
hip1un3.svg
y=x2k
jeb
y=1x2k
hip1un 2.svg
  
Ievēro, ka visas pakāpes funkcijas iet caur punktu \((1;1).\)
 
Atsauce:
Materiālu sagatavoja Mg. math. Laima Baltiņa
Ziobrovskis V., Siliņa B., Algebra vidusskolai 1. daļa. Rīga Zvaigzne ABC, 1999, 207-212.lpp.