Teorija

Uzdevumi

1. Pakāpei atbilstošais logaritms

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Logaritma definīcija

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Logaritma eksistence

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Logaritma izpratne

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Decimāllogaritma pieraksts

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Logaritma vērtība, veseli skaitļi

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Starp kādiem skaitļiem atrodas logaritms

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Logaritma īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Logaritma pamatidentitāte, kāpinātājs negatīvs

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Logaritma aprēķināšana, mainot bāzi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Pāreja uz decimāllogaritmu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Logaritma izteikšana ar doto logaritmu I

Grūtības pakāpe: augsta

2
13. Logaritma izteikšana ar doto logaritmu II

Grūtības pakāpe: augsta

2
14. Logaritma izteikšana ar dotu logaritmu III

Grūtības pakāpe: augsta

3
15. Logaritma bāze, ja dots funkcijas punkts

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Logaritmiskās un eksponentfunkcijas grafika atpazīšana

Grūtības pakāpe: zema

1
17. Logaritma salīdzināšana ar 0

Grūtības pakāpe: zema

1
18. Logaritma grafiks un tā pētīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

6
19. Logaritmiskās funkcijas grafiks, īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

6
20. Saknes ar grafisko metodi logx=ax+b

Grūtības pakāpe: vidēja

3
21. Sakņu skaits ar grafisko metodi logx=f(x)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
22. Logaritmiskās funkcijas inversā funkcija I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. Logaritmiskās funkcijas inversā funkcija II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. Skrejceļa garums

Grūtības pakāpe: augsta

2
25. Logaritma pielietojums elektronikā

Grūtības pakāpe: augsta

1

Testi

1. Logaritma īpašību izmantošana

Grūtības pakāpe: augsta

9

Materiāli skolotājiem