Teorija

MATEMĀTIKA II  kursā (arī eksāmenā) ir aktuāla MATEMĀTIKA I formulu lapa: algebra un ģeometrija
 
MATEMĀTIKA II kursā papildus varēs izmantot speciāli sagatavotu uzziņu materiālu uz 4 lapaspusēm - FORMULAS, TEORĒMAS UN PAŅĒMIENI (pieļaujamām burtu vērtībām). 
 
MATEMĀTIKA I formulu lapā dotās logaritma formulas:
alogab=bloga(xy)=logax+logaylogaxy=logaxlogaylogaxk=klogaxlogab=logcblogca
  
Logaritmiskās funkcijas temats MATEMĀTIKA II papildināts ar vienu formulu
logakx=1klogax
 
 
Fragments no 1. lpp.
saaaa.png
 
Atsauce:
Materiālu sagatavoja Mg. math. Laima Baltiņa
Skola2030 materiāli